Skip links

Energirådgivning hos familien Samuelsen

Petter Samuelsen installerte bergvarmepumpe da han bygde huset på 300 kvm for fem år siden. Det gjør at han klarer seg med et årlig forbruk på kun 12.000 kWh.

–Det kan enkelt reduseres ytterligere 2.000 kWh, mener Morten Hagen hos Smart Energi. Hagen har tatt turen hjem til Samuelsen på Hvaler, og i rådgivningsteamet har han med seg Espen Wallin og Raymond Granskogli fra Energiverket og Folke Pettersen fra Energiportalen.

 

Ikke helt fornøyd
Bergvarmepumpe gir forbrukeren enkel tilførsel av varmtvann og varme, og sørger for et behagelig og stabiPetter Samuelsen Hvalerlt innemiljø uansett hvor ekstremt været er utenfor. Når solen steker kan bergvarmepumpen brukes til airconditioning.

Samuelsen sier seg godt fornøyd med valget av energikilde, men ville ha valgt litt annen løsning på varmefordelingen om han hadde sittet med den erfaringen han har i dag.
– Jeg ble anbefalt av de som installerte anlegget om kun å legge sløyfer med gulvvarme til badet i loftsetasjen hvor vi har flere soverom, bad og loftstue.
Begrunnelsen var at varmen som steg opp ville være tilstrekkelig.

– Det viste seg å ikke stemme. Vi har måttet supplere med varmeovner på vinterstid, og det er gulvkaldt. Spesielt i loftstuen, hvor barna kommer til å oppholde seg mye når de blir litt større må vi ha mer varme, sier han og ønsket føringer for hvordan han kunne kople på gulvvarme også her.

 

Må justeres
Første stopp på befaringen var imidlertid” det tekniske rommet” i kjelleren, hvor den avanserte varmepumpen er installert, og Raymond Granskogli kunne raskt fortelle viktigheten i at et slikt anlegg måtte individuelt tilpasses boligen, ikke bruke fabrikkinnstillingene, for å optimalisere energiforbruket i forhold til behovet. I dette tilfellet var det mulig å trimme anlegget vesentlig mente han, og skulle se nærmere på innreguleringen.

Han påpekte også viktigheten av at fukt- og temperaturføleren ikke skal stå i nærheten av varmekabler eller andre varmekilder, og ikke i sollys.

 

Bypass-løsninger
Også bypass-løsninger mellom tur og retur i anlegget ble diskutert. En ofte benyttet mulighet, er å ha en styring på alle andre kurser, bortsett fra badet, hvor det brukes en bypass. Selv om alle andre sløyfer lukkes, vil den være åpent til badet og holde temperaturen her på ønsket nivå.

Det er sjelden behov for lik temperatur i alle rom. Her ville det vært gunstig med en elektronisk styring av varmefordelingen, ble konklusjonen.
Huseieren fortalte han hadde tenkt tanken om en slik automatikk, men at det ikke var aktuelt da han installerte anlegget for å holde kostnadene nede. Nå mente han tiden kan være inne for å investere i slikt utstyr, og er glad for at Smart Energi vil forestå ham i prosessen videre.

 

Strømforbruket
Morten Hagen hadde sett nærmere på strømforbruket, time for time, gjennom ulike døgn. Han kunne fortelle at det lå et forbruk på 1,5 kWt på det laveste på dagtid, før det ble vesentlig høyere når beboerne kom hjem fra jobb og begynte å belaste anlegget ved å bruke komfyr, ovn og andre installasjoner. Også like etter midnatt, dras forbruket opp i 2-3 timer, noe som er verdt å sjekke årsaken til.

Nevnes må også at Petter har kjøpt elbil, som står til ladning med en såkalt vedlikeholdslader via husets strømnett to, tre netter ukentlig etter behov. I dag kopler han denne ut og inn manuelt.

 

Smart styring
Hagen er ikke i tvil om at et styringssystem – en elektronisk styring av strømforbruket inkludert elbilladningen – vil bidra til at forbruket kan senkes ytterligere. Ikke minst vil det kunne ta ned energitoppene, og med det gi seg utslag i redusert kostnader med effekttariffen som benyttes på Hvaler.
– Eksempelvis ved at varmeanlegget kjøres opp like før de kommer hjem fra jobb, slik at dette kan koples ut når det er høyt strømuttak ved matlaging eller baking. Det hadde vært mer lønnsomt om strømnettet hadde blitt belastet med 2,5 kWt døgnet rundt, enn de svingningene som preger forbruket i dag, konkluderer han.

Gjennom en visualisering av strømuttaket i sanntid, har man også full kontroll over hvor mye strøm familien bruker til enhver tid, legger han til.

 

Vil følge opp
Teamet skal følge opp følge opp Petter og hans familie i tiden framover, slik at han kan få optimal effekt av de investeringene han har gjort knyttet til bergvarmepumpen, samt få de verktøy som skal til for å kunne styre energiuttakene og med det unngå de høye belastningene.

Visste du at vi bistår alle våre kunder med energirådgivning? Trykk her om du også vil bli kunde!

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked