Skip links

Dagens gladmelding: Enova-støtte også til hyttefolket!

Publisert: 05.06.2018, Forfatter: Morten Hagen

I dag kom gladmeldingen om at du kan søke Enova-støtte også til solceller på hytta. – En seier for Smart Energi og det norske folket, sier administrerende direktør Troy Prebensen.

Smart Energi  har i mange år argumentert sterkt for at støtteordninger til solcellepaneler og andre energitiltak også bør gjelde for fritidseiendommer. Enova har imidlertid hele tiden vendt tommelen ned.

Inntil i dag.

Nå snur statsforetaket og åpner for at man kan få Enova-støtte på inntil 28.750 kroner til strømproduksjon også på hytta.

– Dette er svært gledelig, og representerer et stort og viktig steg på veien mot det grønne skiftet, sier Troy Prebensen.

 

Smart Energi ga støtte

Smart Energi lanserte allerede i 2015 solceller for hus og hytter på Hvaler, som markerte startskuddet for en storstilt satsing på solceller til privatpersoner i Norge. Selskapet tok med det en ledende posisjon i landet innen grønn energi, og har siden fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sitt pionerarbeid.

– I mangel på statlige støtteordninger for hyttefolket, tilbød Smart Energi den gang å dekke kostnadene tilsvarende Enova-støtte for de hytteeierne som kjøpte solceller. Det var en utløsende faktor for at mange valgte solenergi på hytta, og vi gjorde mange framstøt for å påvirke Enova og nasjonale myndigheter til å sidestille helsårsboliger og fritidseiendommer. Men dessverre uten å få gehør, sier Troy Prebensen.

 

Tilbakevirkende kraft

I dag har Enova snudd i saken og tilbyr støtte til eiere av fritidseiendommer som installerer solceller. Ordningen har dessuten 18 måneders tilbakevirkende kraft.

– Dette er en stor seier for både eiere av fritidseiendommer og Smart Energi, som lenge har kjempet for dette, sier Troy Prebensen, som i 2017 mottok den prestisjetunge Enova-prisen for sitt og Smart Energis arbeid for å rotfeste grønne holdninger i befolkningen.

Det er i dag 465.000 fritidsboligene i Norge, og det anslås at cirka 75 prosent er knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme.

– Både Fredrikstad og Hvaler er store hyttekommuner, og et økende strømforbruk skaper utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette. Derfor er egenprodusert strøm på hytta veien å gå for å utligne det stadig økende forbruket og med det hindre store investeringer og utbygginger av nettet i sårbar natur, påpeker hun.

Nysgjerrig på solenergi og hvilke muligheter du har på huset eller hytta? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked