Skip links

Enovastøttet konseptutredning i Verksbyen – Fredrikstad

Publisert: 11.09.2019, Forfatter: Nina Asbjørnsen, Arca Nova

Torsdag 24. mai 2018 gikk startskuddet for workshop: Konseptutredning Energisystem Verksbyen. Et prosjekt støttet av Enova, ledes av Multiconsult og med Smart Energi som partner.

Dette er en workshop vi arrangerer i samarbeid med Multiconsult Oslo, som vil pågå frem til starten av november i år. Poenget med denne workshopen, er å tenke kreativt og løsnings-orientert rundt muligheter for bedre utnyttelse av energi, både fra et økonomisk og et miljøperspektiv. Trykk deg inn under her, og se film fra denne første workshopen i Konseptutredning Enerigisystem Verksbyen.

En introduksjon av Verksbyen-prosjektet
Første workshopen i dette prosjektet ble avholdt på Litteraturhuset i Fredrikstad. Vår konsernsjef Ruben Dahl Hansen stod for en introduksjon av Verksbyen-prosjektet. Før Carl Godager Kaas, Per Filip Lindberg og Marthe Mariussen fra Muliticonsult, sammen med Anders Selstrøm Moe fra LINK Arkitektur, gav oss en god innføring og viste konseptskisser de har jobbet frem til denne utredningen.

Sterkere sammen

Med så mange spennende firmaer og partnere samlet på en plass, ble det gode diskusjoner og nettverking i pausene. Vi har står tro på at vi er sterkere sammen, og gleder oss til å se hvilke spennende ideer og utviklingsmuligheter, som kan komme ut av denne konseptutredningen.

Innlegg fra scenen

Videre av innlegg fra scenen på Litteraturhuset denne dagen, fikk vi en god introduksjon av byfergen fra Runar Helgesen i Fredrikstad Kommune. Runar er ansvarlig traffikkleder for byfergene i Fredrikstad, som i dag består av 6 båter og binder byen vår sammen med gratis ferge hvert 20. minutt  fra morgen til kveld hele året. Et supert tiltak fra kommunen, som fungerer som en forlengelse av sykkelstiene og oppfordrer våre innbyggere til å sette igjen bilen hjemme. Dette er et tilbud som har blitt veldig populært og godt brukt av innbyggerne i Fredrikstad. Vi i Arca Nova håper å komme til en løsning med kommunen, for også å få fergeleie og ferge til byen også fra Verksbyen.

Per Bolstad fra Fredrikstad Fjernvarme gav oss en innføring på status og forutsetninger for fjernvarme i morgendagens boliger. Videre gikk Morten Hagen nærmere inn på mikromarked og rammeverk for Fredrikstad Energi/ Smart Energi, som faktisk var Norges første energiselskap. Og som oss, ikke har tenkt til å stoppe opp og stå fast i gamle spor, men ønsker å være med på det grønne og teknologiske skiftet vi er midt oppe i nå.

Gruppediskusjoner

Etter alle disse inspirerende innleggene fra scenen hadde vi et godt utgangspunkt for å sette oss i tre diskusjon- og arbeidsgrupper for å jobbe sammen for å starte prosesser og se muligheter for mobilitet, effektutjevning og energiforsyning/system. Vi avsluttet med en oppsummering av dagens gruppediskusjoner og prosessene som nå er satt i gang. Vi gleder oss allerede til neste workshop i august.

– «Tanken for denne dagen var å samle fagfolk innenfor de temaene vi ønsker å belyse. Målet var å få til en idemyldring for å få på bordet så mange premisser og problemstillinger for det videre arbeidet. Og det tror jeg vi klarte godt. I min gruppe – om mobilitet – var det høyt aktivitetsnivå og vi fikk kastet fram mange spennende perspektiver som vi ønsker å belyse nærmere. Mitt inntrykk fra de andre gruppene var a t det samme skjedde der. Derfor ble dette en vellykket dag, tettpakket med temaer, innlegg og gode samtaler.Med andre ord, et godt grunnlag for å finne konkrete svar på hvordan visjoner kan omsettes til virkelighet.» Ole Edvin Utaker, Ansvarlig prosjektutvikler i Arca Nova

Stor takk til deltakere:

Arca Nova GruppenFredrikstad Energi/Smart EnergiE2U SystemsMulticonsultLINK ArkitekturSmart Innovation NorwayFredrikstad Fjernvarme ASFredrikstad KommuneGriff Arkitektur AS, Zijdemans Consult AS, Fredriksborg ASØstfoldforskning

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked