Skip links

La sola spare penger for deg med Smart Energi!

Kan du tenke deg å bli din egen energiprodusent? Med solceller på taket kan du krympe strømutgiftene betraktelig, samtidig som du høster av naturens ressurser.
Visste du at Hvaler og Fredrikstad ligger i Norges-toppen når det gjelder installering av solcellepaneler? Smart Energi startet sin solcelle-satsing på Hvaler i 2015, og i løpet av 2016 var 100 nye solcelleanlegg installert i kommunen. Og resten av landet kommer etter: På landsbasis har det vært en dobling i antallet solcellepaneler hvert år de fire siste årene. I år forventes det en ytterligere dobling. Hvorfor er det så attraktivt med solceller på taket? – Det er mange gode grunner til det. Strømprisene har jo vært høye i 2018 og gjennom vinteren, med solceller kan du spare store summer på å utnytte solstrålene på ditt eget tak. Miljøaspektet er selvfølgelig viktig for mange, dette er ren, naturlig energi. Og i tillegg opplever mange en enorm tilfredsstillelse ved å være sin egen energiprodusent. Det er litt som å høste frukt og grønnsaker av din egen hage, dette er god ressursutnyttelse, forklarer Stig Andresen i Smart Energi.

Støtte fra Enova
Det koster noen tusen, men prisene har vært nedadgående i mange år og har flatet ut på et fornuftig nivå (for priseksempler, se www.smartenergi.no). I tillegg har du rett på støtte fra Enova, som er statens organ for tildeling av midler til energiprosjekter. Herfra kan du få et bunnfradrag på 9—10 000 kroner, og i tillegg får du 1250 kroner i støtte per installert kWp (KiloWattPeak). For et middels stort anlegg på 5 kWp vil du altså kunne få 16 250 kroner i Enova-støtte. Når du først har investert i anlegget, er det stort sett vedlikeholdsfritt, og det har en levetid på minst 30 år. – Vi har svært lang og god erfaring med solceller i Norge fra det kom på hyttemarkedet på 70-tallet. Mange av panelene fra 70-tallet leverer fremdeles bra med strøm 40 år etter. Ønsker du å installere solceller på en hytte i dag, får du støtte fra Enova for det også, så lenge det er innlagt strøm, forteller Torbjørn Aasen, solcellespesialist i Smart Energi. Du kan installere solceller på alle slags hus, enten det er privathus eller næringsbygg. De aller fleste tak er egnet for dette, selv om noen er mer egnet på grunn av større solinnstråling. Det ideelle solcelletaket har en takskrå på mellom 30 og 40 grader og er sørvendt. Går du inn på nettsidene til Smart Energi, kan du finne ditt eget hus på kartet og se hvor velegnet taket ditt er. – Vi tar gjerne en prat over telefon også, vi legger vekt på god rådgivning, legger Torbjørn Aasen til.

Øker verdien på huset ditt
Østfold generelt er svært godt egnet for solcellepaneler på grunn av den store solinnstrålingen, og Kråkerøy og Hvaler er spesielt godt egnet. Hvor mye du kan produsere, vil variere gjennom året, de fleste vil kunne regne med å produsere mellom 20 og 40 % av sitt eget strømbehov. I perioder da produksjonen er større enn behovet, selger du overskuddsstrømmen via Smart Energi for 80 øre per kilowattime. Med de nye strømmålerne får du automatisk avlesning og ser nøyaktig hvor mye strøm du har solgt. Ordningen betaler seg altså både fordi du produserer din egen strøm, og fordi du får betalt for overskuddet. En annen økonomisk fordel er faktisk verdiøkningen solcellene gir på huset ditt. – Å installere solcellepanel er en smart investering som øker verdien på huset ditt. Verdiøkningen solcellepanelet gir huset, gjør at investeringen i grunnen er nedbetalt fra dag 1. Monteringen er rask, enkel og sikker, og siden er det bare å la sola gjøre jobben, avslutter Stig Andresen.

Artikkel skrevet for Fredrikstad Sentrum Magasin

Vi kjøper strømmen din Sjekk ditt tak

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked