Skip links

Visste du at en lokal strømleverandør ikke er dyrere enn en nasjonal?

Alle strømleverandører kjøper strøm på Nord Pool, som er en felles strømbørs for hele Norden, en markedsplass for selgere og kjøpere. Prisen er dermed lik for alle og det er ingen som får noen volumrabatter eller andre fordeler. Det betyr at for deg som kunde vil en spotpris være like billig hos oss som en stor nasjonal strømleverandør. Det som skiller oss er hva vi tar i tillegg. Vi har prøvd å gjøre det enkelt for deg som kunde, dvs. et månedlig fastbeløp som er vår inntjening og det eneste som kommer i tillegg til strømprisen er offentlige avgifter. De leverandører som har valgt et lavt fastbeløp, tar som oftest et påslag i tillegg til strømprisen.

Hvis strømprisen er omtrent lik, hvorfor skal du da handle lokalt?
Det er en vinn/vinn situasjon å handle der du bor. I og med at vi har kommunalt eierskap, som i praksis betyr at det er du og jeg som eier strømselskapet, nyter vi alle godt av at selskapet går med overskudd. Det innebærer i tillegg at vi sponser barn og unge innen idrett og kultur. Både små og store lag, foreninger og arrangementer nyter godt av støtte fra oss. Vi handler også selv lokalt og benytter selvfølgelig lokale leverandører og samarbeidspartnere der det er mulig.
For å kunne fortsette å bidra på den måten vi gjør til lokale initiativer, er vi altså avhengig av at innbyggerne velger oss. Dersom du velger en annen strømleverandør er du i realiteten en bidragsyter til et annet lokalsamfunn enn ditt eget. Husk også at noen strømleverandører har utenlandske eiere, hvor alt utbytte går ut av landet. Vi håper og tror at vår støtte til lokale lag, foreninger og arrangementer i kombinasjon med våre konkurransedyktige betingelser er grunn nok til at du også i fremtiden vil la oss levere din strøm.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked