Skip links

El-sykkel: Som et elektrisk kinderegg!

Den bidrar til bedre helse, bedre klima og bedre økonomi. Derfor er el-sykkel en god investering for deg!

La oss starte med helse først:

Det er lett å sammenligne el-sykkel med vanlig sykkel når det snakkes helsegevinst. Da sier det seg selv at du forbrenner mer energi med en sykkel uten elektrisk drahjelp i motbakkene. Og sykkelentusiaster elsker å fortelle at el-sykkel er for late mennesker.

Men for de aller fleste, står ikke valget mellom el-sykkel og tradisjonell sykkel. Det handler om et alternativ til bil.

En forskergruppe ved ”Department for Sport, Exercise and Health” på Universitetet i Basel, fastslår etter en grundig studie at el-sykkelen inspirer deg til å sykle mer, til å la bilen stå hyppigere og at el-sykkelen faktisk effektiviserer hverdagens gjøremål.

Allerede etter en måned, kunne deltagerne vise økt kondisjonsnivå og forbedret helsetilstanden. Hjertet jobbet mer effektivt, uavhengig om det ble benyttet vanlig sykkel eller el-sykkel, som gir vesentlig redusert risiko for hjerte- og karsykdommer.

Undersøkelsen viste også at el-syklistene syklet raskere og tilbakela flere høydemeter enn de med vanlig sykkel. Dette forteller at  el-sykler kan bidra til økt motivasjon for folk som vanligvis ikke sykler mye på vanlig sykkel. Det kan være et effektivt hjelpemiddel i kampen mot overvekt, og for eldre og andre  som ønsker å holde formen ved like.

Konklusjonen er krystallklar:  De som benytter el-sykkel i hverdagen oppnår positive helsegevinster som redusert blodtrykk, økt oksygenopptak, høyere fettforbrenning, bedre mentalhelse og økt kondisjonsnivå.

Når vi i tillegg legger til at el-sykkel er fryktelig gøy og gir masse energi, bør det overbevise selv den mest skeptiske om at dette er et svært godt middel på veien mot bedre helse.

Bedre klima

El-sykler er også et fantastisk klimatiltak, nettopp fordi det er et naturlig alternativ til bilkjøring. I følge Transportøkonomisk institutt (TØI), nærmer antall el-sykler i Norge seg 200.000, og er blitt et vanlig framkomstmiddel mange steder. Transportforskerne har gjennomgått flere el-sykkelprosjekter i landet, og funnet ut at el-sykler i størst grad erstatte bilreiser framfor andre reiseformer. Det vil si en positiv effekt i å redusere utslipp av klimagasser. ”Framtiden i våre hender” anslår at  hver el-sykkel i bruk reduserer ett kg CO2-utslipp hver dag fordi den erstatter bil- og kollektivreiser. Det utgjør i sum en vesentlig forskjell!

Om du kun har noen kilometers avstand til jobben, bør derfor el-sykkel være en god motivasjon til å la bilen stå. På korte reiser, er ofte el-sykkel det raskeste framkomstmiddelet ved at du slipper å stå i kø og lete etter parkering.

Det geniale med el-sykkel, er at du selv bestemmer i hvilken grad du skal kjøre på batteri eller manuell pedalkraft. Det vil si at du fint kan komme deg til jobb uten å bli svett, mens du eksempelvis kan ta hjemturen mer eller mindre som en treningsøkt.

Bedre økonomi

Skal du skaffe deg el-sykkel, betinger det selvsagt en investering på noen tusenlapper. Men det er en investering som gir god avkastning, både i form av helse- og klimagevinst, men også privat- og samfunnsøkonomisk.

Ved å reduserer bilbruken, får du lavere drivstoff- og driftskostnader på bilen, og du får redusert parkeringsutgifter. Må du i tillegg gjennom en veibom eller to på din ferd til jobben eller byen,  vil det ikke gå lenge innen du er på plussiden.

Samfunnsøkonomisk, er den største fordelen naturlig nok at bruk av el-sykkel bidrar til generell bedre helse. Folk holder seg friskere, som gir mindre sykefravær og redusert behov for helsetjenester.

Med andre ord: El-sykkel er smart. Ferdig snakka!

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked