Skip links

Hva koster egentlig strømmen?

Det er ikke alltid så lett å forstå strømregningen. Hvorfor er det så mange forskjellige ting listet opp? Fastledd, energiledd, nettleie, strøm – hva er det egentlig du betaler for? De fleste i Norge får strømregning en gang i måneden. Er du kunde hos oss og bor i nettområdet til Norgesnett, Kragerø Energi eller Elvia så inneholder strømregningen både strømutgifter og nettleie. Men hva er egentlig forskjellen på strøm og nettleie og hvor mye av det du betaler er avgifter til staten?

Nettleie er det du betaler for å få transportert strømmen fra der den blir produsert og inn til strømmåleren i huset ditt. Inntekten fra nettleien blir brukt til å vedlikeholde, drifte og bygge nye nettlinjer. Nettleien består av to deler, et fastledd og et energiledd. Fastleddet er grunnprisen for hva det kostet å være tilknyttet strømnettet, energileddet er variabelt og øker i sammenheng med strømforbruket ditt. I energileddet betaler du for hvor mye du belaster strømnettet. Og så skal staten ha sitt, og det er ikke lite. De skal ha Enova-avgift og forbruksavgift i tillegg til moms. Netteier sitter igjen med ca 33% av det du betaler, 27% går til staten (inkl. avgifter på nettleie og strøm)

Til strømleverandøren betaler du for strømmen du forbruker. Strømleverandøren kjøper inn strømmen fra NordPool og selger den videre til deg som forbruker. For å utføre den tjenesten legges det ofte på et fastbeløp per måned og et ørespåslag per kilowatt time (kWh). Staten tar også inn penger via strømleverandøren som mva og elsertifikater. Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i fornybar kraftproduksjon. Denne avgiften blir inkludert prisen per kWh. Strømprisen på NordPool står for ca 34% av strømregningen din, strømleverandøren sitter igjen med ca 6%.

Nettleie

Avgifter

NordPool

Strømleverandør

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked