Skip links

Du må være nettkunde for å være strømkunde

Hva tilbyr nettleverandøren din og hva får du fra strømleverandøren din?

Med energiloven som trådte i kraft i 1991 så ble det innført et marked for kjøp og salg av strøm. Kraftprodusenter og strømleverandører ble gjenstand for konkurranse samtidig som nettvirksomheter som transporterte strømmen, ble organisert som monopoler. Det bygges jo bare ut ett strømnett i Norge og dette driftes i dag av rundt 120 ulike nettselskaper som har monopol innenfor sine geografiske regioner. Det desidert største nettselskapet i Norge er Elvia, som fikk dette nye navnet etter sammenslåingen av selskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

Det er nettselskapet som eier stikkledningen inn til huset ditt. Dersom du trenger ny strømforsyning til uthuset eller dersom et tre har falt ned på strømledningen så må du kontakte nettselskapet ditt. Det var også nettselskapene som installerte de smarte strømmålerne som gjorde at du ikke lenger trenger å lese av strømmen. Det er lett å gå i surr her, og når Jo Nesbø skriver at det kom en montør fra Hafslund Strøm til Harry Hole i boken Kniv, så er det helt feil. Hafslund Strøm er en av flere strømleverandører (eies i dag av Fortum), men de monterer ikke strømmålere.

Du kan med andre ord ikke velge nettleverandør, men du kan velge hvilket strømselskap du vil bli kunde hos. Strømselskapet kjøper strøm fra kraftprodusenter, gjerne via strømbørsen Nordpool, og selger den videre til deg som strømkunde. Mange strømselskap gir deg også felles faktura for både nettleien og strømregningen slik som Smart Energi. Med dagens lave strømpriser er det nettleien som blir den største kostnaden og det er lurt å velge en strømleverandør som kan hjelpe deg med å forstå de lokale forholdene og hvordan nettleien er satt sammen da denne varierer fra nettselskap til nettselskap.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked