Skip links

Hva skjedde med strømprisen i 2020?

Hvordan kan strømprisen i Norge forandre seg så mye fra årene 2018 og 2019 til det rekordbillige 2020, samtidig som vi hører at hele verden skal elektrifiseres og behovet for elektrisk strøm er økende?

Først må noen begreper forklares. Strømprisen er her omtalt som spotprisen som handles på kraftbørsen Nordpool. Denne settes hver time ut i fra produksjon og forbruk, og kan svinge fra time til time, og dag til dag. Siden vannkraft er hovedkilden til denne strømprisen i Norge, og vannkraft kan reguleres i magasiner, svinger prisen mindre enn andre steder. Ressurssituasjonen er begrepet for hvilke kraftressurser man har tilgjengelig. I Norge er dette i all hovedsak vann i magasinene og snø i fjellet (som smelter på et tidspunkt). I Tyskland og Danmark kan prisen svinge mye mer innenfor en dag når kraft fra vindparker og solcelleparker produserer på full kapasitet. Denne kraften er ikke regulerbar på samme måte, og må forbrukes når den blir produsert. På sikt kan utvikling av batterier demme opp for dette problemet, men per dags dato skjer forbruket på samme tid som produksjonen. I tillegg eksisterer det i dag infrastruktur som kan flytte energi på tvers av regioner og land. Selv om det er noe tap på denne flyttingen av energi, kan det være hensiktsmessig å overføre energi i perioder hvor det er overproduksjon av kraft i en region mot en annen.

Tilbake til den norske strømprisen. Selv om det er mange faktorer som påvirker strømprisen, så er det i all hovedsak ressurssituasjonen og været som påvirker dagens strømpris. Det betyr at hvis det er varmt, så er etterspørselen lavere. Hvis det regner, så er det mer vannproduksjon og/eller vannmagasinene fylles opp. Går man tilbake til sommeren 2018, så er det nok mange som kan huske den som varm og tørr. Strømprisen gjennom sommeren ble relativt høy fordi produksjonen var lav. Det ble i kjølvannet av denne sommeren et etterheng i ressurssituasjonen, hvilket førte til stigende strømpriser gjennom vinteren 2019. Dette etterhenget fortsatte gjennom mye av 2019. Først vinteren 2020 kommer man riktig frempå igjen. Kombinasjonen av mild vinter og mye nedbør, i form av regn på Østlandet og Vestlandet og i form av snø på fjellet, var supert for strømprisen. Spotprisen dalte over 90% fra november 2019 til juni 2020. Sommeren 2020 har hatt de laveste prisene i perioden hvor dagens prismodell har eksistert, og vi har til og med opplevd en time hvor prisen var negativ. Negative priser kan oppstå i enkeltsituasjoner hvor det produseres mye ikke-regulerbar kraft (eksempelvis vind) og etterspørselen er lav. Dette vedvarer sjelden i mer enn noen få timer.

Nå som høsten er i gang er det naturlig av strømprisen øker litt igjen. Det er en del av sesongvariasjonene for strømprisen når det blir litt kaldere i lufta. Ressurssituasjonen er fortsatt god, hvilket betyr at strømprisen er betraktelig lavere enn den var for et år siden. Prisene videre for høsten ser ut til å ha en moderat økning, men det er verdt å nevne at pristrenden endrer seg veldig raskt om det blir tørt og kaldt. God høst alle sammen!

 

Vi prøver å gjøre strøm enkelt og rimelig. Her kan du lese om våre to strømavtaler:

Enkelt og anbefalt

Spot Måned

  • Spotpris-avtale
  • Påslag 5,95 øre/kWh inkl. elsertifikat
  • Fastbeløp kun 49,- pr måned
Bestill Spot Måned
Bestselger

Smart Strøm

  • Spotpris-avtale
  • Makspris fra 1/11 – 30/3
  • Fastbeløp kun kr 39,- per måned
Bestill Smart Strøm

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked