Skip links

Solid årsresultat for Smart Energi

2020 ble et svært godt år for Smart Energi. Resultatet etter skatt endte på 13,8 millioner kroner – mot 11,7 millioner kroner i 2019.

Smart Energi kan se tilbake på et svært godt år. Resultatet etter skatt økte fra 11,7 millioner kroner i 2019 til 13,8 millioner kroner i 2020.

– Årsaken til de gode resultatene er opprettholdte produktmarginer, effektive prosesser og god kostnadskontroll, sier daglig leder Hilde Bekkevard.

Lave priser på kraftbørsen

Smart Energis hovedprodukt er strømsalg ut mot sluttforbrukermarkedet, og selskapet tilbyr strømavtaler til privatpersoner og næringskunder. Smart Energi produserer ikke strøm selv, men kjøper strømmen via kraftbørsen Nord Pool. I 2020 var det rekordlave priser på Nord Pool gjennom store deler av året, og vi fikk for første gang også negative priser i enkelttimer i Norge. En våt og mild start på året satte standarden, og gjennom hele året har det vært høy magasinfylling, samt høy vannkraftproduksjon.

SATSER: – Viktige fokusområder videre for Smart Energi er å utvikle løsninger for energifellesskap – som borettslag med felles solceller og ladeløsninger, samt å tilby laderobot som reduserer strømkostnaden for elbillading, sier daglig leder Hilde Bekkevard.

God drift og grønne løsninger

Smart Energi har om lag 27.000 kunder fordelt på fem ulike merkevarer (Smart Energi, Askøy Energi, Røyken Kraft, Follo Energi og Kragerø Kraft). Kundeporteføljen ble opprettholdt gjennom 2020 – og dette er en forbedring sammenlignet med 2019, da porteføljen falt med fem prosent.

Smart Energi oppnådde et driftsresultat på 16,9 millioner kroner i 2020. Til sammenligning var driftsresultatet på 12,5 millioner kroner i 2019 og 5,1 millioner kroner i 2018.

 Sterk konkurranse i markedet

I 2020 har Smart Energi jobbet videre med å utvikle nye og verdiøkende tjenester for kundene – blant annet innen elbillading og tjenester for borettslag. Vi jobber for å gjøre det enkelt å leve miljøvennlig, og et av de største løftene inn i fornybarsamfunnet er utfasing av fossil transport og overgang til elbiler. Selskapet er også leverandør av solcellepanel til privatmarkedet, og leverer konkurransedyktige strømavtaler med tilbakekjøp av overskuddsproduksjon fra solceller.

Markedet Smart Energi driver virksomhet i, preges av stor konkurranse og sterkt prisfokus.

– Vi må skape en ekstraverdi for kunden for å lykkes, forteller daglig leder Hilde Bekkevard, og forklarer:

– Salg av solcelleanlegg og plusskundeordning har blant annet vært en vellykket satsing inn mot fornybarsamfunnet, og har i 2020 vært et fortsatt stort satsingsområde for oss. I tillegg har vi gjennom året opplevd økende interesse fra kundene våre i forhold til produktene vi tilbyr på elbillading samt opprinnelsesgaranti for 100 % vannkraft.

VEKST: Smart Energi har om lag 27.000 kunder, og kundeporteføljen er i vekst.

Leverer energitjenester til unikt prosjekt

Smart Energi deltar i prosjekter innen utvikling av energiløsninger som skaper forbedringer for sluttbrukere, både privat og næring. Derfor involverer vi oss i prosjekter innen ulike sektorer og med forskjellige samarbeidspartnere, deriblant ENOVA.

I 2020 er Verksbyen i Fredrikstad et av de viktigste prosjektene Smart Energi har deltatt i. Verksbyen er en ny bydel som reiser seg på Østsiden ved Glommas bredd, og vil bestå av 1500 boenheter som tilbyr fremtidens boligstandard i tråd med det grønne skiftet. I sameiet Verkshagen har Smart Energi utviklet de nye energitjenestene, i tett samarbeid med Norgesnett og MAIK. I Verkshagen vil solenergi være hovedenergikilden. Boligene består av blant annet solcellepanel på taket som produserer strøm, og solfangere som produserer termisk varme til oppvarming og varmtvann. Sameiet er det første i Norge som fordeler fellesprodusert solstrøm. Dette gjøres ved bruk av virtuelle målere i Elhub til hver enkelt boenhet.

– Viktige fokusområder videre for Smart Energi er å utvikle løsninger for energifellesskap, slik som borettslag med felles solceller og ladeløsninger, samt å tilby laderobot som reduserer strømkostnaden for elbillading, sier Bekkevard.

Vi må skape en ekstraverdi for kunden for å lykkes.

FREMTIDSRETTET: Verksbyen i Fredrikstad er et av de viktigste prosjektene som Smart Energi har deltatt i, i 2020. Prosjektet Capjon Park har solenergi som hovedenergikilden. (Foto: Arca Nova)

Om Smart Energi AS:

  • Smart Energi ble stiftet i 2010.
  • Smart Energi er strømselskapet i Fredrikstad Energi-konsernet, og selskapets formål er å tilby strøm og tjenester som gjør det enkelt for kunden å leve miljøvennlig. Fredrikstad Energi-konsernet består av morselskapet Fredrikstad Energi AS, samt datterselskaper innen forretningsområdene nett, marked og tjenester. Fredrikstad Energi eies av Fredrikstad kommune (51 %) og Hafslund Eco AS (49 %).
  • I tillegg til merkevaren Smart Energi, drifter selskapet også merkevarene Askøy Energi, Røyken Kraft, Follo Energi og Kragerø Kraft. Totalt har selskapet 16 ansatte, og flesteparten har kontorplass i Stabburveien i Fredrikstad.
  • Smart Energi jobber for å skape langsiktige verdier for samfunnet og eiere ved å være en effektiv driftsorganisasjon, en ansvarlig samfunnsaktør og en god arbeidsgiver.
  • Smart Energis (konsernets) visjon er å være steget foran, og våre forretningsverdier består i at vi skal være en fremtidsrettet, kompetent og pålitelig aktør. I 2020 passerte konsernet 125 år med virksomhet i Fredrikstad.

 

Smart Energi nøkkeltall 2020:

  • Omsetning: 128,5
  • EBITDA: 19,6
  • Driftsresultat: 16,9
  • Ansatte: 16
  • Kunder: 27 000

 

Les også: Fullstendig årsrapport 2020 (Fredrikstad Energi-konsernet)

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked