Skip links

Trygg strømhandel – nye krav i bransjen

Sertifiseringsordningen «Trygg strømhandel» skal blant annet sikre kunden full åpenhet rundt pris og hva som skjer etter endt kampanjeperiode. Ordningen trer i kraft 1. september. – Vi har tro på at ordningen vil skape økt tillit til strømbransjen, sier leder for produkt og kraftkjøp Gisle Unum i Smart Energi.

Har du hørt om «Trygg strømhandel»? Dette er en ny sertifiseringsordning for strømbransjen som ble lansert i januar 2021, og som snart trer i kraft. Strømleverandørene som sertifiseres må tilfredsstille en rekke krav for å oppnå Trygg strømhandel-stempelet, blant annet i forhold til salgsaktiviteter og sosiale medier (se de viktigste kravene under). Kravene vil også gjelde for underleverandører og callsentre som har direkte kontakt med kunder.

KRAV: Målet med Trygg Strømhandel er å få et kvalitetsstempel i bransjen som kundene kan se etter når de velger sin strømleverandør.

Bransjen er blitt kritisert

Trygg strømhandel er et initiativ tatt av bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, og ordningen skal administreres av DNV GL (Det Norske Veritas). Bakgrunnen er at bransjen har fått kritikk for å gi kundene mangelfull informasjon, ifølge daglig leder Knut Lockert i Distrikstenergi.

– Nå bretter vi opp ermene for at strømmarkedet skal bli enklere og tryggere. Vi mener det er et stort skritt i riktig retning, selv om det ikke nødvendigvis løser alle utfordringene, sier Lockert til Energi Norge.

Strømleverandører som ønsker å bli Trygg Strømhandel-sertifiserte må dokumentere at de tilfredsstiller en rekke krav. I tillegg må selskapene bestå årlige revisjoner, samt uanmeldte stikkprøver. Per nå har 31 av om lag 100 norske strømleverandører søkt om Trygg strømhandel-sertifisering, og ordningen trer trolig i kraft i slutten av august.

FORBEDRINGER: Trygg Strømhandel skal blant annet sikre kunden full åpenhet rundt pris og hva som skjer etter endt kampanjeperiode. Bakgrunnen for den nye ordningen er at bransjen har fått mye kritikk.

Smart Energi har tro på at ordningen vil skape økt tillit til strømbransjen generelt.

Kunden kan vente seg en bedre opplevelse

Smart Energi jobber for tiden med å bli Trygg strømhandel-sertifisert. Målet med Trygg strømhandel er å få et kvalitetsstempel i bransjen som kundene kan se etter når de velger sin strømleverandør, forteller Gisle Unum, leder for produkt og kraftkjøp i Smart Energi.

– Smart Energi har tro på at ordningen vil skape økt tillit til strømbransjen generelt. Når strømkundene velger en sertifisert leverandør, enten oss eller en annen aktør, kan de vente seg en enkel, trygg og positiv opplevelse, sier Unum, og forklarer:

– Trygg strømhandel utfordrer strømleverandøren på å ha et system som er mer transparent og tydelig for kunden, blant annet i forhold til salgsaktiviteter, informasjon, samt åpenhet rundt pris og hva som skjer etter endt kampanjeperiode. Vi håper og tror at strømkunder i Norge vil få en bedre totalopplevelse som følge av Trygg strømhandel.

Les også: Energi Norge: Trygg strømhandel

Trygg strømhandel – de viktigste kravene:

• Det stilles krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
• Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)
• Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
• Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
• Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
• Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
• Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Kilde: Energi Norge

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked