Skip links

Derfor er strømregningen så høy

Etter et år med rekordlave priser i 2020, har vi sett det stikk motsatte i 2021. Hva er årsaken, og hva slags priser kan vi vente oss utover høsten og vinteren? Her får du svar på de vanligste spørsmålene som kundene våre har om strømpris.

Alle norske strømleverandører kjøper inn strøm på kraftbørsen Nord Pool for å selge videre til kunden. Vanligvis utgjør selve strømmen kun én tredjedel av den samlede strømregningen, da nettleie og offentlige avgifter som el-avgift og elsertifikater kommer i tillegg, samt et påslag til strømleverandøren. Men med årets høye strømpriser utgjør strømmen en enda større andel. Kanskje ikke rart at mange reagerer på høye strømregninger?

I 2020 var gjennomsnittlig spotpris på kraftbørsen Nord Pool 9,8 øre (uten mva) per kilowattime for Østlandet. Dette er den laveste årsprisen som noen gang har vært registrert. Første halvår i 2021 har prisbildet vært ganske annerledes med en gjennomsnittspris på 42,9 øre per kilowattime. Den siste tiden har prisen steget ytterligere, og mange er nå bekymret for høye strømkostnader. Her er de svar på de vanligste spørsmålene som kundene våre har om strømpris:

DYRT: En vanlig norsk husholdning med et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kilowattimer i året har betalt rundt 2500 kroner mer for strømmen i første halvår i 2021 sammenlignet med 2020.

Hvorfor var strømprisene så lave i 2020?

I fjor var god tilgang på kraft den viktigste årsaken til lave priser. Mye regn og snø i fjellet samt gode vindforhold ga rekordhøy kraftproduksjon. I tillegg var det svært varmt i 2020, noe som førte til at vi trengte mindre strøm til oppvarming. I 2020 var det også begrenset kapasitet på kablene til våre naboland, og dette reduserte muligheten til å eksportere overskuddskraft.

Hvorfor har det vært så høye strømpriser i sommer?

En kald vinter og vår har ført til høyere strømforbruk, siden vi har hatt behov for mer oppvarming. Svært lite nedbør har i tillegg gitt mindre «drivstoff» til vannkraftproduksjon. Etterspørselen etter energi har i tillegg vært høy i Europa, noe som har gitt høye priser på flere former for energi. Prisene på CO2-kvoter har blant annet blitt presset opp, noe som gjør det mer interessant for flere næringer å benytte elektrisk energi.

Hvor mye høyere blir strømregningen i år?

En vanlig norsk husholdning med et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kilowattimer i året har betalt rundt 2.500 kroner mer for strømmen i første halvår i 2021 sammenlignet med 2020. Prisene har steget ytterligere i tredje kvartal, og vil nok stige ytterligere i andre halvår av 2021.

Les også: Forstå Nord Pool og planlegg strømforbruket ditt

SVINGENDE MARKED: Tre av fire norske strømkunder har en avtale som er koblet til spotprisen på kraftbørsen Nord Pool. Dette betyr at strømregningen følger svingningene i markedet.

Først utover våren 2022 kan det se ut til at det blir nedgang i strømprisen igjen.

Hvorfor har strømprisen nord i landet tidvis vært langt lavere enn i sør?

Dette fordi kraftproduksjonen i Nord-Norge har vært høy. Det er imidlertid ikke nok kapasitet på kraftlinjene sørover og over grensen mot Sverige til å eksportere overskuddskraften fra nord. Dermed har strømprisene blitt presset ned i denne landsdelen.

På hvilken måte påvirkes norske strømpriser av Europa?

Den første strømkabelen fra Norge til Sverige ble satt i drift i 1960. Siden den gang har vi i Norge koblet oss sammen med en rekke andre land i Europa. Dette gir tryggere strømforsyning, i tillegg til at kraftressursene utnyttes bedre. Samtidig fører sammenkoblingen til at vi blir mer påvirket av prisene til nabolandene våre. Energi Norge melder likevel at Norge har hatt de laveste strømprisene i Europa i over 20 år, og i de fleste europeiske landene har strømprisen vært betraktelig høyere enn i Norge i sommer.

Hva sier markedet om prisutsiktene for resten av 2021?
I markedet der fremtidskontrakter på strøm handles, Nasdaq-børsen, ser det ut som det fortsatt blir høye priser på Nord Pool utover vinteren. Først utover våren 2022 kan det se ut til at det blir nedgang i strømprisen igjen.

Har strømselskapene høyere fortjeneste på strømmen når kundene får høyere strømregning?
Nei, strømselskapene kjøper strøm på kraftbørsen Nord Pool for videresalg. Det er kraftprodusentene som har den største fordelen av høye priser.

TIPS: Gjør deg kjent med prisene på Nord Pool og planlegg strømforbruket ditt, blant annet når det lønner seg å lade elbilen. Husk at timesprisene offentliggjøres dagen i forveien.

Hvordan vil prisutviklingen være i årene som kommer, når vi stadig bruker mer strøm?

Ifølge analyser fra NVE kommer kraftforbruket i Norge til å øke med rundt 25 prosent frem mot år 2040. Dette som følge av elektrifisering og industribygging. Økningen er forventet dekket inn av ny kraftproduksjon både fra vann, vind og sol.

Har det noen betydning for prisen hvilken strømavtale jeg har?

Tre av fire norske strømkunder har en avtale som er koblet til spotprisen på kraftbørsen Nord Pool. Dette betyr at strømregningen følger svingningene i markedet. Strømleverandørene tar normalt et fast påslag per måned og/eller per kilowattime for å levere tjenesten, men dette utgjør kun tre prosent av den samlede strømregningen. Kunder som ønsker større forutsigbarhet, kan velge fastprisavtale. Vi tilbyr også maksprisgaranti der du kan sikre deg mot noen av pristoppene.

Tips for å redusere strømregningen:

• Reduser forbruket der du kan.
• Gjør deg kjent med prisene på Nord Pool og planlegg strømforbruket ditt, blant annet når det lønner seg å lade elbilen. Timesprisene er kjent dagen i forveien.
• Solceller på taket kan være en smart investering å gjøre nå. Med solcellepanel kan du forbruke egenprodusert strøm, og selge overskuddsstrømmen som du ikke får benyttet, tilbake til oss. Finn din bolig på solkartet vårt og be om pristilbud på solceller.

 

Forfatter: Anja Ringnes Nilsen

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked