Skip links

Kompensasjon for høye strømpriser – hva betyr det egentlig?

Les om regjeringens kompensasjonsordning som innebærer at husholdninger får refundert deler av strømregningen. Som kunde trenger du ikke å foreta deg noe som helst – og tilbakebetalingen skjer automatisk.

 

Hvor mye kompensasjon har jeg krav på?

Dersom den gjennomsnittlige spotprisen der du bor overstiger 70 øre per kWh (ekskl. mva.), vil staten dekke halvparten av prisen over dette nivået denne måneden. Du trenger ikke å foreta deg noe som helst for å få din kompensasjon – dette trekkes automatisk fra på nettleien din.

 

Spotprisen avgjør – ikke strømavtalen

Det er spotprisen som avgjør hvor høy støtten blir. Dette selv om du har tegnet fastprisavtale eller har annen forutsigbar strømavtale. Alle blir kompensert ut ifra den gjennomsnittlige spotprisen (spotprisen settes på kraftbørsen Nord Pool).

Kompensasjonsordningen gjelder for strømforbruk på inntil 5000 kWh per måned – og svært få har større strømforbruk enn dette.

 

Hvem får kompensasjon?

Alle privatkunder i Norge får støtte til strømmen der de er bosatt. Dersom gjennomsnittlig spotpris i ditt område er på mer enn 70 øre per kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon.

Eier du hytte eller fritidsbolig? Du har ikke rett på kompensasjon for strømmen på hytta. Borettslag med felles strømmåler går heller ikke innunder kompensasjonsordningen.

HJELP FRA STATEN: Regjeringens nye kompensasjonsordning innebærer at alle norske husholdninger får refundert deler av strømregningen. Kompensasjonen kommer som fratrekk på nettleien din.

Hvilket område du bor har betydning

Visste du at vi har fem ulike prisnivåer i Norge – sør, øst, vest, midt og nord? Hvor mye som blir tilbakebetalt til deg, avhenger av spotprisen i området der du er bosatt.

 

Slik ser regnestykket ut:

Dersom den gjennomsnittlige spotprisen der du bor er på 120 øre/kWh (ekskl. mva.) i desember, får du tilbakebetalt halvparten av differansen mellom 70 øre og 120 øre + mva. Med et forbruk på 3280 kWh i løpet av en måned, forstår du summene slik:

3280 kWh x 31,25 øre*/kWh (inkl mva) = 1.025 kr (som trekkes av på nettleien).

*120-70 = 50 x 50 % = 25 + mva = 31,25 øre/kWh

 

Beløpet blir trukket fra på nettleien din

Kompensasjonen gis til deg automatisk – og du trenger ikke å foreta deg noe som helst. Ordningen gjelder fra og med desember – og til og med mars. Dette betyr at dersom du har rett på støtte, vil du få det første fratrekket på fakturaen du mottar fra oss i januar.

Smart Energi-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Fratrekket vil derfor komme på strømregningen du får fra oss, men det er din netteier som sørger for at din kompensasjon blir riktig.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen? Vi anbefaler at du tar kontakt med din lokale netteier.

Les også: NVE: Alt om regjeringens kompensasjon for høye strømpriser

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked