Skip links

Etter 11 år blir solstrømmen gratis!

Vurderer du solceller? I denne saken ser vi nærmere på utgifter og kostnader. Visste du forresten at vi er inne i den tiden på året da solcelleanleggene produserer mest strøm?

Solceller gir et mer bærekraftig og økonomisk hjem, siden du både reduserer strømkostnadene – og bidrar til miljøet i form av egenprodusert «grønn» energi.

Mange spør oss om hvorvidt solceller lønner seg, og når investeringen er forventet å gi avkastning. Nedenfor finner du et priseksempel som viser en nedbetalingstid på om lag 11 år, men det er viktig å være klar over at mange forhold spiller inn for hvor god kapasitet et solcelleanlegg vil ha.

Hvert solcelleanlegg vil være unikt, og det samme vil regnestykket være!

 

Nedbetalingstid: 11 år

Priseksempel: Et anlegg har en prislapp på 106. 000 kroner, og er installert på et sørvest-vendt tak. De totalt 15 solcellepanelene skal gi 5,1 kWp (kilowatt-peak).

GOD INVESTERING: Regnestykket viser en nedbetalingstid på 11 år – som gjør solceller til en god investering.

Strømavtalen er Spot Time fra Smart Energi, hensyntatt årets strømstøtte fra staten. Det forutsettes at månedsprisen på kraftbørsen Nord Pool blir på 140 øre/kWh.

Kunden er plusskunde og selger dermed overskuddsstrøm tilbake til strømnettet til forventet pris på Nord Pool – time for time.

Regneeksempelet vil gi en nedbetalingstid på 11 år. Når vi vet at et solcellepanel gjerne kan vare i oppimot 40 år, vil dette være en god investering!

SJEKK TAKET DITT: Har du sjekket hvor godt din bolig er egnet for solceller? Det gjør du enkelt her. Rødt indikerer at takflaten er svært godt egnet for solceller, gul betyr velegnet og blå betyr lite egnet.

I priseksempelet har vi lagt opp til et strømforbruk for boligen på 20 000 kWh. Boligen har varmekabler på badet og elektrisk oppvarming av varmtvann som trekker strøm på dagtid når solen skinner.

Boligen klarer likevel ikke å utnytte all strømmen solcellene produserer. Dette fordi strøm er ferskvare. Strømmen må derfor brukes opp den samme timen som produksjonen pågår.

Les også: Har du sjekket din bolig på solkartet?

I Norge går det meste av strøm med til oppvarming, og det er sjelden vi bruker mye strøm dagen gjennom på sommerstid. Derfor er salg av overskuddsproduksjon et viktig element i regnestykket.

I eksempelet har vi også lagt opp til at familien bruker 75 prosent av sin egenproduserte solstrøm. Denne andelen økes ved for eksempel lading av elbil på dagtid, oppvarming av varmtvann midt på dagen eller ved å installere et batteri som samler opp solstrømmen til ettermiddagen når familien kommer hjem. Slike tiltak bør vurderes, da strømprisen gjerne er høyere på dagtid, og nettleien blir høy dersom man bruker mye strøm samtidig ved innføring av effektbasert fastledd sommeren 2022.

GOD PRODUKSJON: Våren er  en optimal tid for solceller – som produserer mest når det er kjølig i været.

Enova-støtte til solceller

Visste du at alle solcelleanlegg får støtte av Enova? Private husholdninger kan få følgende støtte fra klima- og energifondet for å investere i solcellepaneler:

– 7 500 kroner for et produksjonsanlegg
– 2 000 kroner ekstra per kW installert effekt opp til 20 kW

Med 5,1 kW installert effekt i dette eksempelet, blir Enova-støtten på 17 700 kroner.

Les også: Støtte fra Enova

 

Best energiproduksjon om våren

Når du installerer solcellepanel på taket, får du et eget «kraftverk» som gir ren energi, lavere strømkostnader og redusert nettleie. I tillegg kan du med dagens strømpriser tjene gode penger på å selge overskuddsstrømmen tilbake på strømnettet – slik at nabolaget blir forsynt med «grønn» strøm.

Solceller fungerer ved at energien i solens stråler konverteres til elektrisitet. Solcellene produserer mest strøm når det er kjølig i været, i kombinasjon med lengre og lysere dager. Derfor er våren en optimal årstid for solceller! Med lave overflatetemperaturer vil nemlig solcellepanelene produsere mye spenning i forhold til solinnstrålingen – og strømproduksjonen blir tilsvarende høy.

Gode nyheter for deg som allerede har investert i solceller!

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked