Skip links

Ny nettleie – enkelt forklart 

Nylig ble det kjent at ny nettleiemodell innføres fra 1. juli 2022, etter å ha vært utsatt siden nyttår. Les om hva den nye modellen vil bety for deg – og hva du selv kan gjøre for å redusere nettleiekostnadene.

Nettleie betyr at du som strømkunde betaler for å få strømmen transportert hjem til deg. Vi i Smart Energi påvirker ikke nettleien, men som kunde hos oss kan du samle strømkostnader og nettleie på samme faktura – dersom du er bosatt i områdene til Norgesnett eller Elvia.

Ved å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre holdes kostnadene på lavest mulig nivå for kundene over tid. Samtidig begrenses miljøinngrepene som følger med utbygging av strømnettet.

Les også: Energi Norge: Ny nettleie

Smart Energi markerer seg blant de rimeligste aktørene på elbillading i 2022.

NYTT I JULI: Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli. Du kan påvirke din egen nettleie ved å unngå å forbruke mye strøm samtidig. Har du en trygg hjemmelader? Da kan du for eksempel lade elbilen sakte om natten.

Vanlige spørsmål og svar:

– Hvordan fungerer dagens nettleie?

Per i dag består nettleien av et energiledd og et fastledd. Energileddet avhenger av hvor mye strøm du forbruker i kWh, mens fastleddet er et fast kronebeløp som du ikke selv kan påvirke.

 

– Hva blir nytt?

De fleste nettselskaper går nå for en modell der de to leddene vil telle omtrent like mye når nettleien din fastsettes: Om lag halvparten av nettleien din bestemmes av hvor mye strøm du bruker i hjemmet samtidig. Den andre halvparten bestemmes av hvor mye strøm du totalt forbruker.

Fastleddet vil fremover kalles kapasitetsledd – fordi dette vil gjenspeile hvor mye nettkapasitet du har behov for. Enkelt forklart vil dagene du forbrukte aller mest strøm i en måned få betydning for den totale nettleien.

 

– Hvorfor ny nettleiemodell?

Målet med den nye nettleien er å jevne ut strømforbruket i Norge ved at vi unngår å forbruke for mye strøm samtidig. Utbygging av strømnettet i Norge er kostbart, og det er vi som forbrukere som skal dekke inn dette gjennom nettleien.

Frem mot 2040 er det ventet at strømforbruket i Norge vil øke med hele 25-45 prosent. Dette som følge av klimatiltak og industriutbygging.  

 

– Hvordan kan jeg tilpasse meg den nye nettleien?

Først og fremst bør du bli kjent med ditt eget forbruksmønster og finne ut hva som trekker mest strøm hjemme hos deg. Kanskje kan strømforbruket ditt fordeles jevnere utover døgnet ved at du unngår å lage middag, vaske klær og kjøre oppvaskmaskinen samtidig? Du kan også lade elbilen sakte om natten (med en trygg hjemmelader). Å utnytte nettet smartere vil gi deg lavere nettleie over tid.

TENK SMART: Målet med den nye nettleien er å jevne ut strømforbruket i Norge. Innføringen er bestemt av Stortinget. Kan du unngå å forbruke mye strøm samtidig i hjemmet ditt?

– Hva annet kan jeg gjøre for å redusere strømkostnadene?

I Smart Energi-appen kan du følge med på morgendagens strømpriser time for time, og finne ut når strømmen er rimeligst å forbruke. Vi anbefaler at du skaffer deg god oversikt over ditt eget forbruksmønster.

Vi anbefaler også at du ser over strømavtalene dine, og tar kontakt med kundesenteret vårt dersom du er usikker på din strømavtale. Smart Energi tilbyr både spotpris- og fastprisavtale.

Merk også at Statens strømstøtte videreføres frem til mars 2023.

 

Ny prismodell for nettleie er bestemt av Stortinget. Den nye ordningen skal evalueres i 2024. Spørsmål om din nettleie? Vi anbefaler at du kontakter din nettleverandør.

Visste du dette om nettkapasiteten i Norge?

  • Frem mot 2040 er det ventet at strømforbruket i Norge vil øke med hele 25-45 prosent. Dette som følge av klimatiltak og industriutbygging.
  • Dersom vi klarer å jevne ut strømforbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringskostnader.
  • Strømnettet er et spleiselag som betales fullt og helt av forbrukerne.
  • Bare ved å lade elbiler litt smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked