Skip links

Har du sjekket ut de nye tilskuddsordningene fra Enova?

Enovatilskuddet er en støtteordning for privatpersoner som går foran og prøver ut ny teknologi. I 2022 har det kommet på plass flere nye tilbud. Sjekk om du kan få støtte!

Har du hørt om Enovatilskuddet? Målet med Enovatilskuddet er å belønne privatpersoner som gjennomfører gode energi- og klimatiltak.

Innen 2050 skal Norge ha kuttet 80 prosent av klimagassutslippene sammenlignet med 1990-nivå. Uten ny teknologi når vi ikke målene – og vi trenger smarte tiltak som er positivt både for privatøkonomien og miljøet.

Les også: Enovastøtte til solceller

Unge – en viktig målgruppe for elektriske kjøretøy

Fremtidens kjøretøy er elektriske, men salget av elektriske motorsykler og mopeder er per nå beskjedent, melder Enova på sine nettsider.

Enova har derfor innført en rekke nye tilskuddsordninger gjennom Enovatilskuddet. Med de nye støttetilbudene ønsker man blant annet å skape økt bevissthet i samfunnet for at all energibruk og transport skal være utslippsfri – og her er ungdom en viktig målgruppe.

For dersom unge blir eier av et utslippsfritt kjøretøy kan dette være pådriver for videre holdninger og valg som gjøres resten av livet.

 

Nye tilbud gjennom Enovatilskuddet

Enova utvider sitt tilbud til privatpersoner innen hjem og transport med følgende:

Elmoped – inntil 3.500 kroner i støtte
Elmotorsykkel – inntil 25.000 kroner i støtte
Smart strømstyring for boliger – inntil 10.000 kroner i støtte
Smart varmtvannsbereder – inntil 5.000 kroner i støtte
Tiltaksbonus – Vannbårent anlegg – inntil 15.000 i bonus-støtte

Klikk på linkene for beskrivelse av hvordan du søker støtte gjennom Enovatilskuddet.

(Kilde: Enova.no)

ØNSKER FLERE: Enova ønsker flere elmopeder og elmotorsykler på norske veier, og de unge er en viktig målgruppe på vei mot 2050 (Illustrasjonsfoto).

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked