Skip links

Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022

Strømforbruket i Norge var betydelig lavere i 2022 sammenlignet med 2021. Nedgangen var på over 4 %. – Det er tydelig at forbrukere og næringsliv i det sørlige Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Strømforbruket i Norge var betydelig lavere i 2022 sammenlignet med 2021. Det går frem i en ny analyse gjennomført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Les også: NVE: Strømforbrukere har endret adferd som følge av høye strømpriser

 

Redusert forbruk i sør, noe oppgang i nord

Strømreduksjonen har vært størst i husholdningene, men også i industri og tjenesteytende sektor ser man et tydelig redusert kraftforbruk. Totalt ser man en nedgang i forbruket på over 4 % (5,5 TWh mindre enn i 2021). Dette fordeler seg på en nedgang på 6,5 TWh i sørlige Norge – og en oppgang på 1 TWh i Midt- og Nord Norge.

Analysen fra NVE er gjort på bakgrunn av tall fra Elhub (lagring og distribusjon av måledata), der totalforbruket er oppgitt uten temperaturkorrigering og nettap.

– Det er tydelig at forbrukere og næringsliv i sørlige Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Strømforbruket i Norge gikk betydelig ned i 2022, sammenlignet med året før.

ENDRET ADFERD: – Det er tydelig at forbrukere og næringsliv i sørlige Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Økt bevisstgjøring

Også de temperaturkorrigerte tallene (tall hensyntatt temperaturforskjeller) viser en stor nedgang i husholdningenes strømforbruk i 2022 – med en nedgang på 14,1 prosent sammenlignet med 2020, og 13,8 prosents nedgang sammenlignet med 2021 (Sør-Norge).

Nedgangen i strømforbruket startet samtidig med prisøkningen i oktober 2021, og fortsatte gjennom hele 2022.

– Strømsparing som skyldes et mer bevisst forhold til energibruk, er bra. Mer bevisst og effektiv energibruk reduserer både strømregningen og presset på kraftsystemet, i tillegg til at vi unngår naturinngrep, sier Lund.

I Midt- og Nord-Norge har det temperaturkorrigerte forbruket i husholdningene vært på samme nivå som 2021-forbruket. Det er verdt å merke seg at 2022- prisene i Nord- og Midt Norge i snitt vært langt lavere enn i Sør-Norge.

Strømforbruket i Norge gikk betydelig ned i 2022, sammenlignet med året før.

NEDGANG: Strømforbruket i Norge var betydelig lavere i 2022 sammenlignet med 2021, melder NVE.

Noe redusert forbruk i norsk næringsliv

Industrien i Sør-Norge har hatt en nedgang i strømforbruket i 2022 sammenlignet med 2021, med størst nedgang i andre halvdel av 2022. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjon i aluminiumsproduksjon.

Industriforbruket for Midt-Norge var på samme nivå i 2022 som året før. Nord-Norge har hatt en økning i strømforbruket i industrien relativt til 2021 med 19,6 prosent.  Økningen forklares hovedsakelig med at industri som var koblet ut i 2021 ble satt i drift igjen i 2022, melder NVE.

(Saken er hentet fra NVE)

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked