Skip links

Spotpris – hva betyr det egentlig?

Spotpris er blant begrepene om strøm som ofte går igjen. Hva ligger egentlig i spotpris? Og hvorfor har du en annen spotpris på strømregningen enn naboen?

 I Norge styrer kraftbørsen Nord Pool kjøp og salg av strøm. Aktører som produserer strøm, selger strømmen de har produsert på Nord Pool. Strømleverandører som leverer/selger strøm, kjøper først strømmen på Nord Pool – og selger deretter strøm videre til sine kunder.

Det finnes mange ulike strømavtaler på markedet. Det er påslaget som ofte skiller de ulike avtalene fra hverandre. Påslaget settes for å dekke inn strømleverandørens kostnader, i tillegg til at strømleverandøren skal ha en liten fortjeneste for levere strømmen hjem til deg.

INDIVIDUELL SPOTPRIS: Når du forbruker strøm blir du belastet for spotprisen i den aktuelle timen som forbruket pågår. Derfor får alle forbrukere sin individuelle spotpris. I Smart Energi-appen kan du enkelt følge med på spotprisen.

Spotprisen – hvorfor varierer den? 

På Nord Pool settes prisen som strømmen skal kjøpes og selges for. Denne prisen kalles spotpris.

Spotprisen er konstant varierende. Faktisk varierer spotprisen hver time, døgnet rundt. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, og ytre faktorer som vær og temperatur.

Prisene varierer i tillegg ut ifra hvor i landet du er bosatt. Visste du at Norge er inndelt i fem ulike prisområder? Årsaken til prisvariasjonene er at produksjonen og tilgangen på strøm varierer i ulike landsdelene.

ULIKE PRISOMRÅDER: Norge er inndelt i fem ulike prisområder – NO1 til NO5.

Hvorfor er prisen på Nord Pool og strømregningen min ulik? 

Strømprisen du finner på Nord Pool og strømprisen du ser på din faktura, er ikke den samme. En viktig årsak er at prisen på Nord Pool er en «ren spotpris», det vil si uten moms og påslag.

Prisen på strømregningen din er derimot inkludert moms*, og påslaget er på egen linje. I tillegg varierer strømforbruket ditt time for time, dag for dag. Det samme gjør spotprisen. Dette gir en annen gjennomsnittspris for deg per måned, enn gjennomsnittsprisen på Nord Pool.
*Gjelder ikke NO4 Nord-Norge

 

Alle forbrukere har individuell spotpris 

Når du forbruker strøm blir du belastet for spotprisen i den aktuelle timen som forbruket pågår. På bakgrunn av dette får alle forbrukere sin individuelle spotpris. Dette betyr at spotprisen du ser på din faktura når måneden er omme, ganske sikkert er en annen enn naboen sin. Dette er fordi du forbruker strøm til andre tider enn naboen, i tillegg til at prisen du ser på fakturaen er beregnet ut ifra når du brukte strømmen og hvor mye du brukte.

Strømprisen du finner på Nord Pool og strømprisen du ser på din faktura, er ikke den samme. En viktig årsak er at prisen på Nord Pool er en «ren spotpris», det vil si uten moms og påslag.

Spar penger med små grep

Det lønner seg å bruke strøm når prisen er lav. I Smart Energi-appen finner du din spotpris inkludert påslag og moms, forutsatt at du har en spotprisavtale. For å holde kostnadene nede anbefaler vi at du følger med i appen og planlegger strømforbruket ditt.

 

Spotprisavtaler – mest lønnsomt over tid

Historisk sett har det vist seg at spotprisavtaler er de mest lønnsomme strømavtalene  over tid. Dette forutsetter et normalt strømprisnivå med normale svingninger, der høst og vinter som oftest har høyere priser enn vår og sommer.

 

Les også: Spot Time fra Smart Energi

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked