Skip links

80 prosent strømstøtte fra april

Fra april er strømstøtten til norske husholdninger redusert fra 90 til 80 prosent. Støttegraden betyr at 80 prosent av strømpriser over 70 øre/kWh dekkes av staten.

Fra september 2022 har strømstøttesatsen til norske husholdninger vært på 90 prosent av strømpriser over 70 øre/kWh (eks. mva). Fra og med april 2023 er strømstøttesatsen tilbake på 80 prosent. Dette betyr noe lavere strømstøtte for norske strømkunder.

Strømstøtten vil være redusert til 80 prosent fra april og frem til september (sommermånedene), med mindre nye forslag til endringer i strømstøtteordningen vedtas.

Slik er forslagene til endring i strømstøtteordningen

Regjeringen la i januar frem følgende forslag til endringer i strømstøtten:

  • Strømstøtten foreslås utvidet til ut 2024.
  • Prosentsatsen foreslås å være 90 % også i sommermånedene. Med dagens praksis endres støttesatsen til 80 % fra april til september. Dersom dette vedtas, blir endringen gjeldende fra tidligst juni 2023.
  • Det foreslås at strømstøtten skal beregnes time for time, og ikke på bakgrunn av gjennomsnittspris per måned. Ny praksis kan tidligst innføres fra 1. september.

Forslagene er nå ute på høring.

 

Beregne din strømstøtte selv med vår kompensasjonskalkulator

Lurer du på hva du får i strømstøtte? Husk at du enkelt kan sjekke strømstøtten din med Smart Energis kompensasjonskalkulator. Vi oppdaterer kalkulatoren i starten av hver måned, når gjennomsnittsprisene fra kraftbørsen Nord Pool er kjent.

Her finner du Smart Energis kompensasjonskalkulator

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked