Skip links

Slik påvirker vær, gasspriser og usikkerhet strømprisen fremover

Strømpriser: I mai fikk vi varmere og tørrere vær enn vanlig. Temperaturen var 0,3 grader høyere enn normalt, og nedbøren var bare 86% av det vi pleier å få.

Dette har hatt store konsekvenser for vannressursene våre. Vi gikk fra å ha mer energi enn vi trengte, til å ha en mangel på hele 2,2 TWh ved slutten av mai. Dessverre har situasjonen blitt verre i juni, og nå mangler vi hele 6 TWh (en terawattime er omtrent like mye strøm som det brukes i Drammen i ett år).

Ifølge Stig Andresen, leder salg og forretningsutvikling i Smart Energi, har gassprisene på kontinentet gått ned i mai fordi lagrene fylles opp og Europa ser ut til å nå EUs mål. Men prisene har steget igjen i juni på grunn av mindre leveranse fra Norge og økt etterspørsel etter gass i Østen.

anonym

Økt produksjon av vind- og solkraft

Økt produksjon av vind- og solkraft har også påvirket spotprisen. Den gikk ned i mai, men har økt litt igjen i juni på grunn av det tørre været og høyere gasspriser. Andresen forteller at spotprisen har vært veldig varierende denne våren på grunn av mer fornybar energiproduksjon. I perioder med mye vind- og solkraftproduksjon og lavt forbruk har vi til og med sett timer med negativ pris. – Disse lave prisene kan fortsette, spesielt i helgene, sier Andresen.

 

Store forskjeller mellom prisområdene

Det er fortsatt store forskjeller i prisene mellom ulike områder i Norge. Sør-Norge (NO 1, 2 og 5) har høyere priser på grunn av handel med kontinentet, mens Midt- og Nord-Norge (NO 3 og 4) har lavere priser på grunn av godt fylte magasiner og begrensninger i utvekslingen med områder med høyere priser.

 

Værforholdene påvirker

Hva som skjer videre med strømprisene avhenger av værforholdene både i Norge og på kontinentet. Hvis det blir tørke og varme på kontinentet, vil prisene der øke, og det vil også påvirke prisene i Sør-Norge. Lite nedbør i Norge vil også bidra til høyere priser. Prognosene indikerer at vi kan forvente priser rundt 110 øre for NO2 og omtrent 85 øre for NO1 og 5 i juli og august. For NO3 og 4 er forventningene lavere, med priser på rundt 50 øre for NO3 og 40 øre for NO4 (alle priser uten tillegg og merverdiavgift).

Andresen sier at det er utfordrende å forutsi hva som vil skje utover høsten, siden det avhenger av været og situasjonen på kontinentet med den pågående krigen. – Men det er sannsynlig at strømprisene vil øke i høst og vinter, avslutter Andresen.

 

Oversikt over prisområder i Norge:

 

kart over strømprisområder i Norge

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked