Skip links

Bærekraft

Bærekraft i Smart Energi

For oss i Smart Energi betyr bærekraft at vi skaper langsiktige verdier for eiere våre – og samfunnet. Dette gjør vi ved å respektere miljøet og levere kundeverdier gjennom trygge og pålitelige strømavtaler. I tillegg er vi en god arbeidsgiver, og vi støtter opp om lokalsamfunnet i form av sponsormidler.

Det fornybare samfunnet er fullelektrisk

Smart Energi utvikler fornybare energiløsninger som bygger bro mot lavutslippssamfunnet. Vi var tidlig ute med salg av solceller, og har tatt en aktiv rolle for å utvikle nye smarte tjenester ved å ta i bruk de nye smarte målerne. Løsningene er viktige bidrag for å begrense naturinngrep og redusere global oppvarming. Som kunde i Smart Energi er du med på det grønne skiftet. Les mer.

Interessentdialog

Smart Energi påvirker samfunnet og samfunnet påvirker oss. Arbeidet med samfunnsansvar hviler på en tett og åpen dialog med lokalsamfunnet og kundene våre. Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter for våre viktigste interessenter vurderes før vi tar beslutninger.

Samarbeidspartnere

De beste løsningen finner vi sammen! Vi har mange partnere som deler vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn:

Smart Energi Hvaler er en demonstrasjonsarena og et rammeprogram for forskning og utvikling av bærekraftige energiløsninger på Hvaler. Programmet er organisert med en styringsgruppe og en programkomité hvor Smart Energi deltar gjennom konsernet Fredrikstad Energi.

NAV Fredrikstad og NAV Øst-Viken er viktige støttespillere når Smart Energi utvikler et inkluderende arbeidsmiljø og tilbyr arbeidstrening til personer som trenger dette i en begrenset periode i livet.

Klimapartnere Viken ble stiftet 18. juni i 2019 med hensikt å gjøre Østfold mer klima- og miljøvennlig. Klimapartnere er et regionalt nettverk for å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Klimapartnere Viken har som visjon at regionen lykkes med grønn omstilling for å nå 1,5 °C-målet.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter med å drive lønnsomt og miljøvennlig. Smart Energi er Miljøfyrtårnsertifisert og vi stiller også krav til våre underleverandører.

Åpenhetsloven

Vi i Smart Energi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten.

Les mer: Åpenhetsloven

Nettside av GP Marked