Skip links

Bærekraft

Bærekraft i Smart Energi

For oss i Smart Energi betyr bærekraft å skape verdier for våre viktigste interessenter og for samfunnet vi er en del av. Dette gjør vi ved å utvikle løsninger på naturen premisser og hjelpe kundene med smarte energivalg. Vi leverer også kundeverdier gjennom trygge og pålitelige strømavtaler. I tillegg er vi en god arbeidsgiver, og vi støtter opp om lokalsamfunnet både gjennom å dele av vår kunnskap om energi og i form av sponsormidler.

Det fornybare samfunnet er fullelektrisk

Smart Energi utvikler fornybare energiløsninger som bygger bro mot lavutslippssamfunnet. Vi var tidlig ute med salg av solceller, og har tatt en aktiv rolle for å utvikle nye smarte tjenester ved å ta i bruk de nye smarte målerne. Løsningene er viktige bidrag for å begrense naturinngrep og redusere global oppvarming. Som kunde i Smart Energi er du med på det grønne skiftet.

Les mer

Interessentdialog

Smart Energi påvirker samfunnet og samfunnet påvirker oss. Arbeidet med samfunnsansvar hviler på en tett og åpen dialog med lokalsamfunnet og kundene våre. Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter for våre viktigste interessenter vurderes før vi tar beslutninger.

Samarbeidspartnere

De beste løsningen finner vi sammen! Vi har mange partnere som deler vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn:

Energideling i Verksbyen er et energiprosjekt som spinner ut fra en rekke innovasjonsprosjekter der lokale energikilder utnyttes på naturens premisser og gjennom aktiv deltakelse av beboere innenfor et avgrenset geografisk område. I prosjektet samarbeider vi med Arca Nova, MAIK og Norgesnett. Les mer.

NAV Fredrikstad og NAV Øst-Viken er viktige støttespillere når Smart Energi utvikler et inkluderende arbeidsmiljø og tilbyr arbeidstrening til personer som trenger dette i en begrenset periode i livet.

un globel compact logo

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, med over 22.000 medlemmer i 160 land. UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Se Eurelectric consumer survey report her.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter med å drive lønnsomt og miljøvennlig. Smart Energi er Miljøfyrtårnsertifisert og vi stiller også krav til våre underleverandører.

Åpenhetsloven

Vi i Smart Energi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten.

Les mer: Åpenhetsloven

Nettside av GP Marked