Skip links

Med hjerte for lokalmiljøet!

Søk om støtte fra Smart Energi 

Vi i Smart Energi er stolt bidragsyter til lokalsamfunnene der vi har vår virksomhet!  Vil du søke støtte? Under finner du informasjon om hvordan du søker.  

Vi i Smart Energi bidrar hvert år med finansiell støtte til lokalsamfunnet der vi driver vår virksomhet. Det er vi stolte av! Smart Energi har blant annet langsiktige samarbeidsavtaler med FFK, Stjernen Hockey og Fredrikstad Ballklubb. 

I tillegg støtter vi hvert år flere grupper, lag og foreninger som driver med idrett og kultur i Fredrikstad og omegn. Tiltak for barn og unge prioriteres når vi tildeler støtte. I tillegg prioriteres de som har fokus på bærekraft, klima og miljø! 

Vil ditt lag/forening søke støtte?  Følg trinnene under: 

 

Slik søker du:  

Søknaden sendes skriftlig og må inneholde følgende informasjon: 

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson 
 • Navn på kommune 
 • Beløpet dere søker om 
 • En kort og tydelig beskrivelse på hva det søkes penger til 
 • Info om hvor og hvordan Smart Energis logo vil fremkomme 

 

Formelle kriterier:  

 • Søker/innsender av søknad må ha fylt 18 år 
 • Initiativet som det søkes om støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto 

 

Smart Energi sponser ikke:  

 • Formål eller organisasjoner utenfor vårt nedslagsfelt
 • Formål i strid med god forretningsskikk 
 • Miljøskadelige formål 
 • Enkeltpersoner
 • Pengegaver 
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner 
 • Russebusser/biler 
 • Annonsering 

Tildeling av midler skjer etter loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene. Pengene tildeles etter avtale. 

 

Alle søknader må sendes skriftlig:  

Søknaden deres sendes skriftlig på mail til leder for marked og bærekraft i Smart Energi, Anette Hovind Johansen: anette.hovind.johansen@smartenergi.com 

Nettside av GP Marked