Skip links

En investering i fremtiden

Vi tror på det nære i form av å bidra til lokalsamfunnet der vi holder til og støtter hvert år en rekke tiltak rettet spesielt mot barn og unge.

Trygge lokalsamfunn

Alle førsteklassinger i Fredrikstad får i år gratis refleksvest fra Smart Energi. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk disse og gi barna gode vaner for skoleveien før høstmørket kommer. Trygg Trafikk har nyttig info om 6-åringer på skoleveien.

Les mer

Naturen rundt oss

Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturmiljøet rundt oss og plast som forurenser kystsonen er en trussel mot naturmangfoldet. Ta med barn eller barnebarn og bli med neste gang Smart Energi arrangerer strandrydding i Fredrikstad. Alle som deltar får en premie. Følg oss på Facebook for mer info eller kontakt ronja.pedersen@smartenergi.com.

Kunnskap om bærekraft

Et stadig mer kompleks og datadrevet samfunn med globale miljøutfordringer, krever en ny generasjon av unge med solid kunnskap i og interesse for realfag, teknologi, klima og natur. Vi støtter arrangementsserien «Harde Fakta: Ung» på Litteraturhuset Fredrikstad, hvor barna tas på alvor gjennom kunnskapsformidling ved hjelp av de beste formidlerne i Norge.

Nettside av GP Marked