Skip links

Måleravlesning til NorgesNett

Våre kunder i Fredrikstad har i dag fått sms av Norgesnett om å lese av strømmåleren og er usikre på om det er riktig.

Svaret på det er “Ja.” NorgesNett er det nye navnet til tidligere Fredrikstad EnergiNett med virkning fra 01.06.2016. NorgesNett er altså den samme leverandøren som tidligere, fremdeles eid av Fredrikstad Energi, men har da nytt navn.

På regningene fremover vil det for våre kunder i Fredrikstad stå “NorgesNett” og “Smart Energi.” Du kan lese av måleren på sms, men også i appen “Smart Energi” om du bruker den. For å bruke appen må du opprette en ny bruker, det kan du gjøre her.

Nettside av GP Media