Partneravtale med Eiendomsdrift!

Det siste året har Smart Energi samarbeidet stadig tettere med Telemarksentreprenøren Eiendomsdrift CC og rett før sommeren formaliserte vi samarbeidet med en partneravtale.

Eiendomsdrift har en profil som passer godt til vår og er opptatt av fremtidens grønne løsninger innenfor bygg og elektro, både nybygg og eksisterende bygg. Eiendomsdrift har i mange år vært godkjent energirådgiver av Enova og Enova er igjen en viktig samarbeidspartner for oss i Smart Energi.

Gjennom samarbeidet vil begge parter få styrket sin energikompetanse og Eiendomsdrift får tilgang til hele vår produktportefølje, fra solceller til energistyring til strømavtaler med opprinnelsesgaranti.

"Samarbeidet med Smart Energi er et viktig steg i retningen av å kunne tilby fremtidsrettede energiløsninger for bygg og boligeiere. Vi bruker stadig mer energi og skal vi få ned miljø og klimagassutslippene, slik fremtidige prismodeller i energimarkedet legger opp til, må vi bli flinkere til å ta i bruk smarte energiløsninger samt øke bevisstheten rundt eget forbruk," sier daglig leder i Eiendomsdrift, Ole Christian Aa Bakås.

"Det er veldig spennende for oss å samarbeide tettere med en veletablert aktør som Eiendomsdrift, " fortsetter Leder for nysalg, Stig Andresen i Smart Energi. "Eiendomsdrift sitter tett på beslutningstakere som skal investere store beløp i oppgradering av bolig eller kanskje bygge helt nytt og da tror vi at det er viktig at kunden får gode, grønne energiråd av entreprenøren sin. For i Telemark skinner vel sola alltid?" avslutter en smilende Stig Andresen.

Eiendomsdrift har som mål av seg å bygge Norges grønneste boligområde i Bø, "Sentrum Bustadspark", og det skal i hvertfall vi i Smart Energi gjøre vårt for at lykkes!

Comments are closed.