Skip links

Klage?

Er du som kunde ikke fornøyd, ønsker vi først og fremst at du henvender deg med din klage til oss. Ta kontakt med Kundeservice på telefon eller e-post, så skal vi prøve å løse saken. Det finnes også eksterne klageinstanser du kan kontakte:

Elklagenemda: Uavhengig organ for klagebehandling for strømkunder.

Forbrukerrådet: Uavhengig interesseorganisasjon for private forbrukere. 

Forbrukertilsynet: Offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister gjennom mekling.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME): Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem.

Utover dette følger Smart Energi standard kraftleveringsavtale, samt at du som kunde har vanlig angrerett.

Nettside av GP Marked