Skip links

Konkurranseregler for konkurranser som gjennomføres av Smart Energi AS, heretter angitt som Smart Energi.

Konkurransereglene gjelder for samarbeidspartnere der det er angitt, samarbeidspartnere har samme rettigheter og muligheter som angitt i konkurransereglene.

Det kan kun være en vinner pr husstand/familie i en og samme konkurranse.

Ved tvilstilfeller vil Smart Energi være suverene vedrørende regler, gjennomføring, registrering og premiering. Smart Energi har rett til, uten forvarsel, å diskvalifisere eller utestenge deltakere som mistenkes for fusk eller annen form for forsøk på å manipulere konkurransen.

Smart Energi forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden. Ansatte i Smart Energi, dets samarbeidspartnere og nære familie kan delta, men ikke vinne konkurransen.

Om vinneren er under 18 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

Vinnerens navn og bilde kan brukes i markedsføring av Smart Energi på nett eller andre kanaler.

Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

Ved deltakelse i konkurransen aksepterer deltakerne automatisk disse konkurransereglene, samt de beslutninger Smart Energi kan komme til å ta i forbindelse med konkurransen, som endelige.

Hentefrist av premier er 3 måneder. Dersom premien ikke er hentet innen dette, tilfaller den Smart Energi.

Smart Energi er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premiene eller bruken av dem – så som for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

Smart Energi står fritt til å kontakte alle konkurransedeltakere med tilbud på de angitte eller kjente kommunikasjonsformer som epost, sms, telefon og sosiale medier.

 

Nettside av GP Marked