Skip links

Selv om det er lenge siden Stortinget vedtok en ny energilov, som laget et skille mellom nettvirksomhet, og produksjon / salg av elektrisitet, kan det være vanskelig å skille mellom disse rollene og kostnadene i mottatte fakturaer.

Nettselskap / Netteier
Det er et selskap som eier og har ansvaret for strømnettet du benytter for å frem strømmen frem til din bolig. Et nettselskap har monopol på sine tjenester i sitt geografiske område, og du kan ikke velge å bytte netteier. Nettleie er prisen du betaler for å få strømmen levert til huset ditt, og den består vanligvis av et fastbeløp pr år, og en pris pr transportert kWh. Norges Vassdrag og Elektrisitetdirektorat (NVE) bestemmer hvor mye nettselskapet har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. Nettselskapet driver ikke med kraftsalg, men har plikt til å levere kraft til kunder som ikke har skaffet seg kraftleverandør (ventetariff). Ventetariff, har vanligvis en høyere pris en normalt for å motivere kunden til å skaffe seg en kraftleverandør.

Kraftleverandør
Det er et selskap som omsetter eller selger kraft til deg som sluttbruker (kunde). Du kan fritt velge mellom mange leverandører, og de ulike leverandørene har forskjellige avtaler og priser.

Nettside av GP Marked