Skip links

Næringsutvikling

Sammen skaper vi vekst!

Vi ønsker å bidra til lokal næringsutvikling og lokale arbeidsplasser gjennom å utvikle fremtidsrettede og grønne produkter og tjenester. Hver år  støtter vi  en rekke lokale tiltak rettet spesielt mot barn og unge – også innen realfagutdanning.

Næringsutvikling er viktig i ethvert bærekraftig lokalsamfunn, og de fleste av oss ønsker å ha nær tilgang til de varer og tjenester vi benytter oss av. Derfor ønsker vi å bidra til en blomstrende næringsliv i regionen ved vår tilstedeværelse.

I en tid hvor stadig flere oppgaver sentraliseres tror vi fremdeles på lokale arbeidsplasser og muligheten for å komme innom kontoret. Vi tror på at vi gjennom å utvikle fremtidsrettede produkter og tjenester kan bidra til lokal næringsutvikling gjennom partnerskap. I dag trenger et strømselskap samarbeidspartnere innen montasje, IT, web design, markedsføring og rådgivning, for å nevne noe.

Energiselskapenes rolle har endret seg gjennom mer enn 100 år, men oppdraget er det samme; Sørge for at du og familien din, arbeidsplassen din og lokalbutikken din på hjørnet har strøm hver eneste dag!