Skip links

Opprinnelsesgarantier

Dagens bedrifter må vise miljøhensyn og ta samfunnsansvar. Kunder, ansatte og samarbeidspartnere stiller allerede disse kravene i dag. En del bedrifter har eller vurdere å innføre merke- eller sertifiseringsordninger som Svanen, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn.

Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier kan dere dokumentere at strømmen dere forbruker kommer fra fornybar energi. Vi kjøper sertifikater fra norske vannkraftverk for å dokumentere dette. Samtidig med at bedriften kan dokumentere sin opprinnelse på strøm er de med på å stimulere til utbygging av mer fornybar energi.

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Du kan lese mer om dette hos NVE.

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på ditt strømforbruk.

Nettside av GP Marked