Skip links

Opprinnelsesgarantier

Dagens bedrifter må vise miljøhensyn og ta samfunnsansvar. Kunder, ansatte og samarbeidspartnere stiller allerede disse kravene i dag. En del bedrifter har eller vurdere å innføre merke- eller sertifiseringsordninger som Svanen, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn.

Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier kan dere dokumentere at strømmen dere forbruker kommer fra fornybar energi. Vi kjøper sertifikater fra norske vannkraftverk for å dokumentere dette. Samtidig med at bedriften kan dokumentere sin opprinnelse på strøm er de med på å stimulere til utbygging av mer fornybar energi.

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Du kan lese mer om dette hos NVE.

Smart Energi-appen

Last ned vår app!

Du har full kontroll på ditt strømforbruk.

Nettside av GP Marked