Skip links

Personvern

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger, f.eks hva du søker etter på nettet legger igjen av digitale spor.

 

Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig

Smart Energi (org.nummer 995287889) er behandlingsansvarlig, og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon til å behandle slike opplysninger.

Innhenting av personopplysninger

Smart Energi innhenter personopplysninger fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre, offentlige registre eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

 

Smart Energis behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for at Smart Energi og dets søsterselskap skal kunne administrere energiavtalen, oppfylle selskapets avtaleforpliktelser og forøvrig kundenes ønsker. Din personinformasjon blir utvekslet med din nettleverandør for at vi skal kunne hente deg inn som kunde på det angitt målepunkt.
Vi bruker dine personopplysninger til å gjennomføre leverandørbytter, fakturering, informere deg om ditt energiprodukt og sende deg gode tilbud- og informasjon om nye produkter. For å få tilsendt informasjon og gode tilbud via elektronisk kommunikasjon (som for eksempel e-post eller sms) må du gi oss ditt samtykke til dette. Det kan du gjøre i forbindelse med bestilling, på Min Side, via app eller ved å henvende deg til oss. Du kan selvsagt når som helst trekke samtykket tilbake.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Smart Energi samarbeider med, innenfor EØS- og EU-området. Dersom Smart Energi har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

Sammenstilling av personopplysninger

Smart Energi kan behandle og sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for statistikk, forskning og utvikling. Smart Energi kan også bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse henvendelser til våre kunder, og utvikle bedre tjenester.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Smart Energi og våre søsterselskap.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Smart Energi. Henvendelsen må inneholde kundenummer eller personnummer, samt være underskrevet av den registrerte.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for slettes.
Når Smart Energi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Smart Energi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

———————————

Den type personlige opplysninger som vi behandler

Personlige data er alle data som kan være direkte eller indirekte relatert til deg. Vi kan samle inn og behandle følgende kategorier av personlig informasjon:

Navn og annen identifiserbar informasjon

For eksempel kan vi registrere ditt navn, tittel, kjønn og fødselsdato.

Dine kontaktdetaljer og detaljer om din personlige konto eller registrering

Dine kontaktopplysninger kan inneholde adresse, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Hvis du registrerer deg for en bestemt tjeneste eller oppretter en personlig konto, kan vi også registrere innloggingsdetaljer og annen informasjon du angir i kontoen eller registreringsskjemaet.

Vår kommunikasjon med deg

Hvis du sender oss en e-post eller melding via sosiale medier, har du registrert kommunikasjonen med oss.

Informasjon som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt

Når du besøker nettstedet vårt, med din tillatelse, kan vi registrere din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, refererende nettsted, surfingadferd og klikkadferd. Med din tillatelse kan vi også motta posisjonsdataene dine.

I tillegg kan vi motta et automatisk varsel hvis du åpner et nyhetsbrev eller klikker på en lenke i et nyhetsbrev.

Informasjon du deler med oss

Du kan velge å dele informasjon med oss, for eksempel hvis du svarer på sosiale medier eller fyller ut en kundeundersøkelse.

Cookies og lignende teknologier

Hvis du bruker vår nettside, samler vi informasjon via informasjonskapsler og lignende teknologier. For mer informasjon, les vår «cookie policy» på nettstedet.

Hvordan samler vi dataene dine

Smart Energi kan få dine personlige data på en rekke måter, for eksempel når du fyller ut et skjema, kommuniserer med oss ​​via sosiale medier eller registrerer deg for vårt nyhetsbrev. Avhengig av innstillingene for sosiale nettverk, kan vi også motta informasjon fra leverandøren av ditt sosiale nettverk.

Formålet vi bruker dataene til

De viktigste formålene vi bruker din personlige informasjon til er:

Å yte tjenester til deg

For å forenkle bruken av våre elektroniske tjenester for deg, kan vi analysere dataene du samler inn fra din bruk av våre digitale medier, og kombinere dem med informasjon samlet gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier. For eksempel, å vite hvilken digital kanal (e-post, sosiale medier) eller enhet (skrivebord, nettbrett eller mobil) du foretrekker slik at vi kan fokusere vår kommunikasjon på den kanalen eller enheten.

Å kommunisere med deg

Vi bruker din kontaktinformasjon til å kommunisere med deg, svare på dine spørsmål eller håndtere dine klager.

For statistisk forskning

Vi bruker automatiske verktøy til å utføre statistisk forskning om generelle trender for bruk av våre tjenester, nettsider og sosiale medier og adferd til våre kunders og brukeres preferanser. Gjennom statistisk forskning kan vi utvikle bedre tjenester. I tillegg kan vi forbedre design og innhold på nettstedet vårt.

Ved å utføre vår forskning kan vi kombinere og analysere ulike typer data. Vi bruker kun aggregerte data og bruker ikke navn, e-postadresser eller annen direkte identifiserbar informasjon. Vi kan også kombinere slike aggregerte data med informasjon fra offentlige kilder. Vi vil ikke bruke sensitive data for denne statistiske undersøkelsen uten ditt samtykke.

Til direkte markedsføring

Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å sende deg nyhetsbrev eller andre markedsføringsmeldinger. For å vite hva som er relevant for deg, kan vi bruke automatiske verktøy til å analysere dine personlige opplysninger. For dette formål kan vi bruke og kombinere informasjonen beskrevet ovenfor. Vi kan også kombinere slik samlet informasjon med informasjon som vi mottar fra offentlige kilder. Vi vil ikke bruke dine sensitive data for statistisk forskning uten ditt samtykke.

Vi bruker resultatene av vår analyse for å skreddersy våre markedsføringsmeldinger til dine spesifikke interesser og preferanser. For eksempel, hvis vår analyse viser at du kan være interessert i bestemte typer tjenester, kan vi endre vårt nyhetsbrev og nettstedet med innhold som vi mener er relevante for deg.

Vi kan bruke forskjellige kanaler for våre markedsføringsmeldinger, for eksempel e-post og sosiale medier. Du kan tilbakekalle din tillatelse til å sende markedsføringsmeldinger eller gjøre en innsigelse når som helst. For dette følg instruksjonene i den relevante markedsføringsmeldingen eller kontakt oss.

Opplysning og deling av data med tredjepart

Vi kan avsløre eller dele dine personlige opplysninger med tredjepart for følgende formål:

For støttetjenestene som vi tilbyr

Vi bruker tredjeparter, for eksempel leverandører av sosiale nettverk og markedsføringsbyråer, til å tilby våre tjenester. Alle disse tredjepartene er pålagt å beskytte dine personlige opplysninger tilstrekkelig og bare behandle det i henhold til våre instruksjoner.

For statistisk forskning og direkte markedsføring

Vi kan bruke dine personlige opplysninger til statistisk forskning og direkte markedsføring (se ovenfor).

Tredjeparts nettsteder

Vår nettside inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Hvis du følger disse linkene, vil du forlate nettstedet vårt. Disse personvernreglene gjelder ikke for tredjeparts nettsteder. Smart Energi påtar seg intet ansvar for bruken av dine personopplysninger av disse tredjepartene. Din bruk av disse nettstedene er på egen risiko. Se personvernreglene til disse tredjepartene (hvis tilgjengelig) om hvordan de håndterer din personlige informasjon.

Med partnere

Dine data kan deles med partnere, for å gi deg best mulig service.

Sikkerhet og bevaring

Smart Energi tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot tap eller ulovlig bruk.

Dine personopplysninger vil bli holdt så lenge som nødvendig for de formål som er beskrevet i disse personvernreglene eller i den grad det er nødvendig for å overholde lover og forskrifter og for å løse tvister.

 

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter når vi registrerer personlige data om deg. Disse rettighetene er nedfelt i Generell databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan vise, rette, blokkere eller slette dine personlige opplysninger når som helst.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du sende inn en skriftlig forespørsel. Smart Energi har fire uker fra mottak av forespørselen for å vurdere om forespørselen er berettiget. Smart Energi vil kunngjøre hva som vil skje med forespørselen innen fire uker. Dersom forespørselen ikke følges, er det mulighet for å protestere mot Smart Energi, eller å sende inn en klage til Datatilsynet. På grunnlag av en slik forespørsel kan Smart Energi be om ytterligere opplysninger for å sikre identiteten til den berørte personen.

———————————

Konkurranseregler

Konkurranseregler for deg som deltar i våre konkurranser.