Skip links

Smart solkontroll

Få full oversikt over kjøp og salg av energi!

Gjennom Smart Solkontroll får du full oversikt over strømproduksjonen og eget energiforbruk i sanntid. Der er lønnsomt, og det er veldig gøy! 

  • Full kontroll på hva du kjøper og selger av energi
  • Alt foregår i sanntid og du får all historikk!
  • Gir økt fokus på energiforbruket
  • Enkelt å spare strøm – og penger!

Vi tilbyr alle som har solceller på taket produktet Smart Solkontroll. Du får full oversikt over hva du produserer og hva du bruker av strøm i boligen din. Det gir en unik innsikt i egne vaner, og hvordan husstanden kan spare energi – og penger!

Smart Solkontroll monteres av elektriker. Det settes opp en forbruksmåler i sikringsskapet og en enhet i tilknytning til din inverter. Alt er koblet opp til en gateway. Du kan også montere tilleggsenheter for å måle varmtvann og elbil. Det kommer kontinuerlig oppgradering av løsninger som gir mulighet for å styre informasjon og enheter i boligen din mot når du produserer din egen strøm. Å kunne tidsstyre strømforbruket slik at det spres mest mulig ut over døgnet, blir en viktig faktor i vår hverdag. Etter en forhåndsdefinert timeplan, blir de store effektforbrukerne i boligen koplet ut og inn. Eksempelvis er varmtvannstanken på kun på dagtid, mens elbilen lades nattestid. Det forhindrer de store effekttoppene, og reduserer dermed belastningen i nettet. Med effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet, som vil bli innført i hele landet, gjør energistyringen at du samtidig sparer penger.

Fra nettbrettet og smarttelefonen har du full oversikt over både egen energiproduksjon og energiforbruk i sanntid.

Har du eller planlegger du å installere solceller, er dette produktet for deg!