Skip links

Tilbyr kontroll på eget strømforbruk

Fredrikstad kommune vil hjelpe innbyggerne med å redusere strømforbruket, og utlyste i den anledning et energiprosjekt på 500.000 kroner. Av fem tilbydere, falt valget på Smart Energi.

– Dette er et ledd i Fredrikstad kommunes klimaarbeid, og prosjektet skal bidra til å bevisstgjøre og motivere befolkningen til å redusere sitt energiforbruk, sier leder for kultur- og miljøutvalget, Atle Ottesen.

Han påpeker at økt energieffektivitet er en forutsetning for lavutslippssamfunnet og vil kreve endringer i måten vi produserer og forbruker energi på.

Jeg vil delta i energiprogrammet

Prosessen med utvelgelse

– Det kom inn fem spennende søknader som Klimafondgruppa har behandlet. Smart Energi presenterte etter gruppas mening den beste løsningen for å oppnå formålet med prosjektet, sier Ottesen, og begrunner det slik:

  • De hadde den mest offensive rekrutteringsstrategien som blant annet inkluderer hjemmebesøk hos samtlige husstander og flere informasjonsmøter i perioden.
  • Målsetting om deltakere er vesentlig høyere enn de andre aktørenes målsettinger.
  • Det legges opp til at deltakerne kan være med på ulikt ambisjonsnivå / involveringsgrad: Alt fra enkelt å følge med på sitt eget forbruk i portalen, til å ta i bruk utstyr som gir flere målepunkt og/eller informasjon om sanntidsforbruk.
  • Deltakerportalen fremstår som et godt verktøy som allerede i stor grad er utviklet og i drift. Denne skal videreutvikles som en del av prosjektet.
  • Det legges opp til motivasjon gjennom en satsing på samhandling i for eksempel nabolag og andre sosiale arenaer.
  • Smart Energi har erfaring fra en rekke teknologiske og kommunikative prosjekter og har blant annet konkrete erfaringer knyttet til nabolag.

En stolt vinner

Smart Energi er et datterselskap av Fredrikstad Energi, og har kontinuerlig fokus på bærekraftige og smarte energiløsninger. Terese Troy Prebensen, administrerende direktør marked, sier hun er både glad og stolt for at de ble foretrukket som kommunens samarbeidspartner i prosjektet.

Hun forklarer at husstandene kan delta på den måten som passer dem best:
– De får tilgang til en portal som gjør det enkelt å følge med på eget forbruk, eller de kan velge å være enda mer aktiv og ta i bruk utstyr som gir flere muligheter for kontroll og informasjon om sanntidsforbruk.

Husstander som ønsker det kan også samhandle med hverandre gjennom konseptet Smarte nabolag eller gjennom andre sosiale arenaer. Prosjektet er et bidrag til det grønne skiftet og vi tror det vil øke innbyggernes energibevissthet.

– Alle Fredrikstads 41.000 hustander er herved invitert til å være med, og det er bare å ta kontakt for de som er interessert, sier hun.

Les om Familien Dahl i Lahellemoveien som første husstand med i Fredrikstad kommunes energiprosjekt

Jeg vil delta i energiprogrammet

 

Nettside av GP Media