Skip links

Trygg strømforsikring

Strømforsikring

Din trygghet i hverdagen

Med vår strømforsikring kan du  spare flere tusen kroner dersom du blir arbeidsledig, sykmeldt eller får skade på ditt elektriske utstyr ved lynnedslag, overspenning eller elektriske feil.

Strømforsikringen gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Pris: kun kroner 1,50 per dag. Forsikringen dekker strømforbruket og nettleien. Du kan når som helst avbestille din strømforsikring ved å kontakte oss.

0,- i strømregning om du blir syk

  • Blir du 100 % sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kroner 5.000,-

0,- i strømregning om du blir syk; alders- og uførepensjonister inntil 65 år

  • Blir du innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager, dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kroner 5.000,-
  • Ved dødsfall utbetales kroner 5.000,- til dødsboet.

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig

  • Blir du 100 % arbeidsledig i mer enn 30 dager, dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kroner 5.000,-

0,- i egenandel dersom lynet slår ned

  • Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske fenomenskader, får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil kroner 4.000,-

 

Meld skade, sykemelding eller arbeidsledighet:

Nettside av GP Marked