Skip links

Vilkår Trygg Strømforsikring

Strømforsikring med forsikringsytelser ved arbeidsuførhet og ufrivillig arbeidsledighet basert på strømforbruk (inkl. nettleien). Strømforsikringen dekker også egenandelsforsikring ved elektrisk fenomen og lynnedslag.

Vilkår strømforsikring 010717

 

Nettside av GP Media