Skip links

Sammen blir vi bedre!

Historien om Smart Energi

I Smart Energi  jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som er kunde hos oss. Vårt fokus er å være i forkant av utviklingen – og bidra med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. 

Smart Energi er en del av Fredrikstad Energi-konsernet, som har over 125 års erfaring med strøm. Fredrikstad Gas- & Eletricitetsværk ble konstituert i 1895. Det er denne historien vi bygger videre på for å danne de beste løsningene for at kundene våre skal få trygge, rimelige og gode produkter/ tjenester.

Smart Energi, etablert i 2010, har med sin unge alder til tross, utfordret strømbransjen med satsingen på kortreist strøm og grønne innovative energiløsninger. Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad, men vi leverer fornybar energi og grønne energiløsninger over hele landet. Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi er selskaper som er en del av Smart Energi-familien. Vi jobber for å gjøre strøm så enkelt som mulig, og leverer konkurransedyktige strømavtaler uten skjulte påslag og gebyrer. Våre strømavtaler kan du lese mer om her.

I 2015 lanserte Smart Energi solceller til innbyggerne på Hvaler, i samarbeid med Hvaler kommune. Dette resulterte i over 100 solcelleanlegg i øysamfunnet, og skaffet Hvaler en plass i historiebøkene for å ha den høyeste tettheten av solcelleanlegg i Norge.

I Smart Energi utvikler vi fremtidens løsninger for borettslag (Future Living), og har fått dispensasjon slik at beboere i sameiet Verkshagen (i den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad) ikke må betale full nettleie for strøm som de fordeler ut ifra sin egen solcelleproduksjon. Lokalt produsert solstrøm er en del av løsningen – og passer ypperlig sammen med vannkraften som kan produsere strøm når solen ikke skinner.

Naturmangfold er viktig for Smart Energi. Unødvendig utbygging av strømnettet og utbygging av storskala vindkraftproduksjon i uberørt natur gir store skader som det er vanskelig å regne på. Klimagassutslipp er enklere å beregne, men dette henger uløselig sammen med naturmangfoldet, da begge påvirker økosystemene og klodens evne til å levere goder til befolkningen. Redusert behov for strømnett vil være positivt for naturmangfoldet, og vi mener at utformingen av nett-tariffen må være slik at den fulle miljøkostnaden hensyntas når nye linjer skal bygges.

Siden 2015 har vi i Smart Energi vært blant Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet i Norge. Vi har vunnet «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen, for arbeidet med «Hvaler Solpark.» I 2017 vant vi i tillegg «Enovas innovasjonspris» for å ha tatt det grønne skiftet ut til de tusen hjem på en enkel, lettfattelig og rimelig måte. Dette ville vi ikke ha klart uten å ha det som må sies å være en god miks av Norges beste kunder.

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg!

Pressekontakt
Anja Ringnes Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver

mobil: 926 92 396
epost: anja.nilsen@smartenergi.com

Hilde Bekkevard, Daglig leder, mobil 920 32 092
Gisle Unum, Leder produkt og kraftkjøp, mobil 924 02 143
Ronja Pedersen, Leder kunderelasjoner, mobil 467 64 044
Stig Andresen, Leder salg og forretningsutvikling, mobil 900 80 492
Cato Gleditsch, Leder teknologi, mobil 995 85 181
Anette Hovind Johansen, Leder marked og bærekraft, mobil 908 63 101

Resultatregnskap 2020 2019 2018
Sum driftsinntekter 130 827 081 317 974 580 348 161 080
Sum driftskostnader 113 211 731 302 258 543 340 635 193
Driftsresultat 17 615 350 15 716 037 7 525 887
Ordinært resultat før skattekostnad 17 720 264 15 143 474 6 346 669
Skattekostnad 3 958 005 3 395 619 1 558 375
Årsresultat 13 762 259 11 747 855 4 788 294

Smart Energi AS er et datterselskap av Fredrikstad Energi Marked. Fredrikstad Energi Marked er 94,70 % eid av Fredrikstad Energi AS og 5,30 % eid av Kragerø Energi AS.  

Historien om Smart Energi

I Smart Energi  jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som kunde. Vi har hele tiden fokus på å være i forkant av utviklingen og bidra med bærekraftige og framtidsrettede løsninger. 

Historien
Vi er en del av Fredrikstad Energi konsernet som har over 120 års erfaring med strøm. Fredrikstad Gas- & Eletricitetsværk ble konstituert og begynte driften i 1896.
Det er denne historien vi bygger videre på for å danne de beste løsningene for at kundene skal få trygge, rimelige, gode produkter og tjenester.

I 2015 lanserte vi i samarbeid med Hvaler kommune solceller til innbyggerne på Hvaler. Dette resulterte i over 100 solcelleanlegg i øysamfunnet og skaffet Hvaler en plass i historiebøkene om å ha den høyeste tettheten av solcelleanlegg i Norge.
Smart Energi, etablert i 2010, har med sin unge alder til tross, utfordret strømbransjen med sin satsing på kortreist strøm og grønne innovative energiløsninger.
Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad, men vi leverer fornybar energi og grønne energiløsninger over hele Norge.

Smart Energi driver en rekke merkevarer og har kontorer flere andre steder i Norge. Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi er alle en del av Smart Energi familien.
Vi er åpne og har en transparent forretnings modell. Vi prøver å gjøre strøm så enkelt som mulig og leverer konkurransedyktige strømavtaler uten skjulte påslag og gebyrer. Strømavtalene våre kan du lese mer om her.

Siden 2015 har vi vært blant Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet i Norge og har vært så heldige å vinne «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen for arbeidet med «Hvaler Solpark.» I 2017 vant vi «Enovas innovasjonspris» for å ha tatt det grønne skiftet ut til de tusen hjem på en enkel, lettfattelig og rimelig måte. Det ville vi aldri klart uten å ha det som må sies å være en god miks av Norges beste kunder.

Vi hører gjerne fra deg!

Pressekontakt
Anja Ringnes Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver

mobil: 926 92 396
epost: anja.nilsen@smartenergi.com

Hilde Bekkevard, Daglig leder, mobil 920 32 092
Gisle Unum, Leder produkt og kraftkjøp, mobil 924 02 143
Ronja Pedersen, Leder kunderelasjoner, mobil 467 64 044
Stig Andresen, Leder salg og marked, mobil 900 80 492
Cato Gleditsch, Leder teknologi, mobil 995 85 181
Anette Hovind Johansen, Leder forretningsutvikling, mobil 908 63 101

Resultatregnskap 2020 2019 2018
Sum driftsinntekter 130 827 081 317 974 580 348 161 080
Sum driftskostnader 113 211 731 302 258 543 340 635 193
Driftsresultat 17 615 350 15 716 037 7 525 887
Ordinært resultat før skattekostnad 17 720 264 15 143 474 6 346 669
Skattekostnad 3 958 005 3 395 619 1 558 375
Årsresultat 13 762 259 11 747 855 4 788 294

Smart Energi AS er et datterselskap av Fredrikstad Energi Marked. Fredrikstad Energi Marked er 94,70% eid av Fredrikstad Energi AS og 5,30% eid av Kragerø Energi AS.  

Nettside av GP Marked