Skip links

Sammen blir vi bedre!

Historien om Smart Energi

I Smart Energi  jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som er kunde hos oss. Vårt fokus er å være i forkant av utviklingen – og bidra med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. 

Strømselskapet Smart Energi ble etablert av Fredrikstad Energi i 2010 og leverte først strøm under navnet E20. Selskapet ble etablert med formål om å hjelpe strømkundene til å redusere strømforbruket sitt med 20 prosent innen 2020, og bygget videre på Fredrikstad Energi sin lange historie som leverandør av strøm tilbake til 1895.

Fra og med 2023 ble Smart Energi en del av Yve-konsernet. Yve ble etablert i 2021 i forbindelse med at strømselskapene Kraftriket og Polar Kraft slo seg sammen. Fra 2024 er Ustekveikja Energi også med i storfamilien. Dette samarbeidet styrker vårt arbeid innenfor bærekraft, krafthandel og nye kundetjenester – til glede for alle våre kunder i både privat- og bedriftsmarkedet.

Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad og vi leverer fornybar strøm og grønne energiløsninger over hele landet. Follo Energi, Røyken Kraft og Kragerø Kraft ble slått sammen med Smart Energi høsten 2023 og i dag har vi 20 000 fornøyde strømkunder som alltid kan ringe oss for en energiprat.

Vi jobber for å gjøre strøm så enkelt som mulig, og leverer konkurransedyktige strømavtaler uten skjulte påslag og gebyrer.

I 2015 lanserte Smart Energi solceller til innbyggerne på Hvaler, i samarbeid med Hvaler kommune. Dette resulterte i over 100 solcelleanlegg i øysamfunnet, og skaffet Hvaler en plass i historiebøkene for å ha den høyeste tettheten av solcelleanlegg i Norge.

I Fredrikstad utvikler vi fremtidens løsninger for borettslag (Future Living), og med en dispensasjon fra 2019 slipper beboere i sameiet Verkshagen og Capjon park (del av den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad) å betale nettleie for strømmen som fordeles fra felles solcelleanlegg. Med nye regler om energideling som kom høsten 2023 kan vi nå tilby denne løsningen til hele landet. Lokalt produsert solstrøm er en del av løsningen – og passer ypperlig sammen med vannkraften som kan produsere strøm når solen ikke skinner.

Kundebehovet er i fokus når vi utvikler bærekraftige løsninger og vi legger til rette for å utnytte energien som er lokalt der du bor. I tillegg til å hjelpe kunder med å utnytte solenergien på taket og bergvarmen under huset, tilbyr vi fra 2023 også varmepumpe – med delbetaling over strømregningen.

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg!

Smart Energi er en del av Yve-konsernet, og ansatte i morselskapet Yve AS bistår oss med teknologiutvikling, markedsføring, internkontroll, fakturering og krafthandel.

Pressekontakt for Smart Energi:
Anja Ringnes Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 926 92 396
Epost: anja.nilsen@yve.no

Åpenhetsloven
Vi i Smart Energi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten. Vi jobber med Åpenhetsloven gjennom Yve konsern. Du kan lese mer ved å klikke her.

Hilde Bekkevard, Daglig leder, mobil 920 32 092
Stig Andresen, Leder forretningsutvikling, mobil 900 80 492
Geir Berntsen, Kundesjef, mobil 412 31 263
Lars Erik Hofgaard, Bedriftsrådgiver, mobil 415 25 730
Benjamin Kirchner, Porteføljeforvalter, mobil 457 37 226
Lisbeth Pedersen, Merkevareansvarlig, mobil 415 51 421

Resultatregnskap
(NOK tusen)
2022 2021 2020
Sum driftsinntekter 1 048 453 538 078 130 827
Sum driftskostnader 1 052 067 540 833 113 211
Driftsresultat (3 614) (2 755) 17 615
Ordinært resultat før skattekostnad (3 809) (2 609) 17 720
Skattekostnad (777) (508) 3 958
Årsresultat (3 032) (2 100) 13 762

Smart Energi AS er et heleid datterselskap av Yve AS og inngår i Yve konsern. Yve er en nasjonal aktør innen energi og bærekraft som ble etablert i 2021. Konsernet er lokalt forankret med Fredrikstad Energi AS og 15 andre kommunalt eide energiselskap på eiersiden.

Ambisjonen til konsernet er å levere morgendagens løsninger for kundenes energibehov. Det jobbes for å skape videre vekst og utvikling innenfor energisektoren – til det beste for kundene, samarbeidspartnere, lokalsamfunnene og naturen som omgir oss.

Historien om Smart Energi

I Smart Energi  jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som er kunde hos oss. Vårt fokus er å være i forkant av utviklingen – og bidra med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. 

Smart Energi har siden oppstarten i 2010 vært en del av Fredrikstad Energi-konsernet, som har over 125 års erfaring med strøm. Fredrikstad Gas- & Eletricitetsværk ble konstituert i 1895.

Fra 2023 er Smart Energi en del av Yve-konsernet, som fra før består av de godt forankrede strømselskapene Kraftriket og Polar Kraft.

Smart Energi har med sin unge alder til tross, utfordret strømbransjen med satsingen på kortreist strøm og grønne innovative energiløsninger. Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad, men vi leverer fornybar energi og grønne energiløsninger over hele landet. Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi er selskaper som er en del av Smart Energi-familien. Vi jobber for å gjøre strøm så enkelt som mulig, og leverer konkurransedyktige strømavtaler uten skjulte påslag og gebyrer. Våre strømavtaler kan du lese mer om her.

I 2015 lanserte Smart Energi solceller til innbyggerne på Hvaler, i samarbeid med Hvaler kommune. Dette resulterte i over 100 solcelleanlegg i øysamfunnet, og skaffet Hvaler en plass i historiebøkene for å ha den høyeste tettheten av solcelleanlegg i Norge.

I Smart Energi utvikler vi fremtidens løsninger for borettslag (Future Living), og har fått dispensasjon slik at beboere i sameiet Verkshagen (i den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad) ikke må betale full nettleie for strøm som de fordeler ut ifra sin egen solcelleproduksjon. Lokalt produsert solstrøm er en del av løsningen – og passer ypperlig sammen med vannkraften som kan produsere strøm når solen ikke skinner.

Naturmangfold er viktig for Smart Energi. Unødvendig utbygging av strømnettet og utbygging av storskala vindkraftproduksjon i uberørt natur gir store skader som det er vanskelig å regne på. Klimagassutslipp er enklere å beregne, men dette henger uløselig sammen med naturmangfoldet, da begge påvirker økosystemene og klodens evne til å levere goder til befolkningen. Redusert behov for strømnett vil være positivt for naturmangfoldet, og vi mener at utformingen av nett-tariffen må være slik at den fulle miljøkostnaden hensyntas når nye linjer skal bygges.

Siden 2015 har vi i Smart Energi vært blant Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet i Norge. Vi har vunnet «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen, for arbeidet med «Hvaler Solpark.» I 2017 vant vi i tillegg «Enovas innovasjonspris» for å ha tatt det grønne skiftet ut til de tusen hjem på en enkel, lettfattelig og rimelig måte. Dette ville vi ikke ha klart uten å ha det som må sies å være en god miks av Norges beste kunder.

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg!

Smart Energi er en del av Yve-konsernet, og inngår i Yves markedsavdeling

Pressekontakt:
Anja Ringnes Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver Yve

Mobil: 926 92 396
Epost: anja.nilsen@yve.no

Hilde Bekkevard, Daglig leder, mobil 920 32 092
Stig Andresen, Leder forretningsutvikling, mobil 900 80 492
Geir Berntsen, Kundesjef, mobil 412 31 263
Lars Erik Hofgaard, Bedriftsrådgiver, mobil 415 25 730
Benjamin Kirchner, Porteføljeforvalter, mobil 457 37 226
Lisbeth Pedersen, Merkevareansvarlig, mobil 415 51 421

Resultatregnskap (NOK tusen)

Sum driftsinntekter: 1 048 453
Sum driftskostnader: 1 052 067
Driftsresultat: 3 614
Ordinært resultat før skattekostnad: 3 809
Skattekostnad: 777
Årsresultat: 3 032

Resultatregnskap (NOK tusen)

Sum driftsinntekter: 538 078
Sum driftskostnader: 540 833
Driftsresultat: 2 755
Ordinært resultat før skattekostnad: 2 609
Skattekostnad: 508
Årsresultat: 2 100

Resultatregnskap (NOK tusen)

Sum driftsinntekter: 130 827
Sum driftskostnader: 113 211
Driftsresultat: 17 615
Ordinært resultat før skattekostnad: 17 720
Skattekostnad: 3 958
Årsresultat: 13 762

Smart Energi AS er et heleid datterselskap av Yve AS og inngår i Yve konsern. Yve er en nasjonal aktør innen energi og bærekraft som ble etablert i 2021. Konsernet er lokalt forankret med Fredrikstad Energi AS og 15 andre kommunalt eide energiselskap på eiersiden.

Ambisjonen til konsernet er å levere morgendagens løsninger for kundenes energibehov. Det jobbes for å skape videre vekst og utvikling innenfor energisektoren – til det beste for kundene, samarbeidspartnere, lokalsamfunnene og naturen som omgir oss.

Nettside av GP Marked