Skip links

Sammen blir vi bedre!

Historien om Smart Energi

I Smart Energi  jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som er kunde hos oss. Vårt fokus er å være i forkant av utviklingen – og bidra med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. 

Smart Energi har siden oppstarten i 2010 vært en del av Fredrikstad Energi-konsernet, som har over 125 års erfaring med strøm. Fredrikstad Gas- & Eletricitetsværk ble konstituert i 1895.

Fra 2023 er Smart Energi en del av Yve-konsernet, som fra før består av de godt forankrede strømselskapene Kraftriket og Polar Kraft.

Smart Energi har med sin unge alder til tross, utfordret strømbransjen med sin satsing på kortreist strøm og grønne innovative energiløsninger. Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad, men vi leverer fornybar energi og grønne energiløsninger over hele landet. Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi er selskaper som er en del av Smart Energi-familien. Vi jobber for å gjøre strøm så enkelt som mulig, og leverer konkurransedyktige strømavtaler uten skjulte påslag og gebyrer. Våre strømavtaler kan du lese mer om her.

I 2015 lanserte Smart Energi solceller til innbyggerne på Hvaler, i samarbeid med Hvaler kommune. Dette resulterte i over 100 solcelleanlegg i øysamfunnet, og skaffet Hvaler en plass i historiebøkene for å ha den høyeste tettheten av solcelleanlegg i Norge.

I Smart Energi utvikler vi fremtidens løsninger for borettslag (Future Living), og har fått dispensasjon slik at beboere i sameiet Verkshagen (i den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad) ikke må betale full nettleie for strøm som de fordeler ut ifra sin egen solcelleproduksjon. Lokalt produsert solstrøm er en del av løsningen – og passer ypperlig sammen med vannkraften som kan produsere strøm når solen ikke skinner.

Naturmangfold er viktig for Smart Energi. Unødvendig utbygging av strømnettet og utbygging av storskala vindkraftproduksjon i uberørt natur gir store skader som det er vanskelig å regne på. Klimagassutslipp er enklere å beregne, men dette henger uløselig sammen med naturmangfoldet, da begge påvirker økosystemene og klodens evne til å levere goder til befolkningen. Redusert behov for strømnett vil være positivt for naturmangfoldet, og vi mener at utformingen av nett-tariffen må være slik at den fulle miljøkostnaden hensyntas når nye linjer skal bygges.

Siden 2015 har vi i Smart Energi vært blant Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet i Norge. Vi har vunnet «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen, for arbeidet med «Hvaler Solpark.» I 2017 vant vi i tillegg «Enovas innovasjonspris» for å ha tatt det grønne skiftet ut til de tusen hjem på en enkel, lettfattelig og rimelig måte. Dette ville vi ikke ha klart uten å ha det som må sies å være en god miks av Norges beste kunder.

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg!

Smart Energi er en del av Yve-konsernet, og inngår i Yves markedsavdeling

Pressekontakt:
Anja Ringnes Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver Yve

Mobil: 926 92 396
Epost: anja.nilsen@yve.no

Hilde Bekkevard, Daglig leder, mobil 920 32 092
Stig Andresen, Leder salg og forretningsutvikling, mobil 900 80 492

Resultatregnskap 2021 2020 2019
Sum driftsinntekter 538 078 574 130 827 081 317 974 580
Sum driftskostnader 540 833 822 113 211 731 302 258 543
Driftsresultat (2 755 248) 17 615 350 15 716 037
Ordinært resultat før skattekostnad (2 609 856) 17 720 264 15 143 474
Skattekostnad (508 905) 3 958 005 3 395 619
Årsresultat (2 100 951) 13 762 259 11 747 855

2022: Smart Energi AS er et datterselskap av Fredrikstad Energi Marked. Fredrikstad Energi Marked er 94,70 % eid av Fredrikstad Energi AS og 5,30 % eid av Kragerø Energi AS.  

2023: Smart Energi AS er et datterselskap av Yve AS (100 %)

Historien om Smart Energi

I Smart Energi  jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som er kunde hos oss. Vårt fokus er å være i forkant av utviklingen – og bidra med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. 

Smart Energi har siden oppstarten i 2010 vært en del av Fredrikstad Energi-konsernet, som har over 125 års erfaring med strøm. Fredrikstad Gas- & Eletricitetsværk ble konstituert i 1895.

Fra 2023 er Smart Energi en del av Yve-konsernet, som fra før består av de godt forankrede strømselskapene Kraftriket og Polar Kraft.

Smart Energi har med sin unge alder til tross, utfordret strømbransjen med satsingen på kortreist strøm og grønne innovative energiløsninger. Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad, men vi leverer fornybar energi og grønne energiløsninger over hele landet. Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi er selskaper som er en del av Smart Energi-familien. Vi jobber for å gjøre strøm så enkelt som mulig, og leverer konkurransedyktige strømavtaler uten skjulte påslag og gebyrer. Våre strømavtaler kan du lese mer om her.

I 2015 lanserte Smart Energi solceller til innbyggerne på Hvaler, i samarbeid med Hvaler kommune. Dette resulterte i over 100 solcelleanlegg i øysamfunnet, og skaffet Hvaler en plass i historiebøkene for å ha den høyeste tettheten av solcelleanlegg i Norge.

I Smart Energi utvikler vi fremtidens løsninger for borettslag (Future Living), og har fått dispensasjon slik at beboere i sameiet Verkshagen (i den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad) ikke må betale full nettleie for strøm som de fordeler ut ifra sin egen solcelleproduksjon. Lokalt produsert solstrøm er en del av løsningen – og passer ypperlig sammen med vannkraften som kan produsere strøm når solen ikke skinner.

Naturmangfold er viktig for Smart Energi. Unødvendig utbygging av strømnettet og utbygging av storskala vindkraftproduksjon i uberørt natur gir store skader som det er vanskelig å regne på. Klimagassutslipp er enklere å beregne, men dette henger uløselig sammen med naturmangfoldet, da begge påvirker økosystemene og klodens evne til å levere goder til befolkningen. Redusert behov for strømnett vil være positivt for naturmangfoldet, og vi mener at utformingen av nett-tariffen må være slik at den fulle miljøkostnaden hensyntas når nye linjer skal bygges.

Siden 2015 har vi i Smart Energi vært blant Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet i Norge. Vi har vunnet «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen, for arbeidet med «Hvaler Solpark.» I 2017 vant vi i tillegg «Enovas innovasjonspris» for å ha tatt det grønne skiftet ut til de tusen hjem på en enkel, lettfattelig og rimelig måte. Dette ville vi ikke ha klart uten å ha det som må sies å være en god miks av Norges beste kunder.

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg!

Smart Energi er en del av Yve-konsernet, og inngår i Yves markedsavdeling

Pressekontakt:
Anja Ringnes Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver Yve

Mobil: 926 92 396
Epost: anja.nilsen@yve.no

Hilde Bekkevard, Daglig leder, mobil 920 32 092
Stig Andresen, Leder salg og forretningsutvikling, mobil 900 80 492

Resultatregnskap

Sum driftsinntekter: 538 078 574
Sum driftskostnader: 540 833 822
Driftsresultat: (2 755 248)
Ordinært resultat før skattekostnad: (2 609 856)
Skattekostnad: (508 905)
Årsresultat: (2 100 951)

Resultatregnskap

Sum driftsinntekter: 130 827 081
Sum driftskostnader: 113 211 731
Driftsresultat: 17 615 350
Ordinært resultat før skattekostnad: 17 720 264
Skattekostnad: 3 958 005
Årsresultat: 13 762 259

Resultatregnskap

Sum driftsinntekter: 317 974 580
Sum driftskostnader: 302 258 543
Driftsresultat: 15 716 037
Ordinært resultat før skattekostnad: 15 143 474
Skattekostnad: 3 395 619
Årsresultat: 11 747 855

2022: Smart Energi AS er et datterselskap av Fredrikstad Energi Marked. Fredrikstad Energi Marked er 94,70% eid av Fredrikstad Energi AS og 5,30% eid av Kragerø Energi AS.  

2023: Smart Energi AS er et datterselskap av Yve AS (100 %)

Nettside av GP Marked