Skip links

Vi garanterer deg en makspris for vinteren. Dette er en spotprisavtale som sikrer at du følger markedet så tett som mulig, men i perioden 1.november til 31.mars, som de fleste bruker mest strøm, sikrer vi deg en makspris på strømmen uansett hvordan spotprisen går. Men er spotprisen lavere enn maksprisen betaler du kun for spotprisen.

NB: Vinter 22/23 er det ikke kjøpt inn makspris. Dette skyldes skyhøye priser. I stedet får kunder med Smart Strøm 3 øre i fratrekk per kWh i perioden 01.11.22 – 31.03.23. Strømavtalen selges for tiden ikke til nye kunder.

• Gratis app og Mine sider som gir deg full oversikt over ditt kundeforhold
• Påslag 9,70 øre/kWh
• Kun kr. 39,- i fastbeløp pr. måned
• Etterskuddsvis fakturering
• Strømstøtten trekkes fra direkte på fakturaen (Hvis gjennomfakturert nettleie)

Nettside av GP Marked