Skip links

Spør Torbjørn om solenergi

– Solenergi bør være et naturlig alternativ for framtidig energiløsninger for private hus og hytter.

Det er økonomisk lønnsomt på sikt, og det er samfunnsnyttig! Det sier Torbjørn Aasen, Key Account Manager hos Follo Energi som de siste årene har jobbet med solceller i det norske markedet.

Han har selv et ”fett” solcelleanlegg på hustaket på Kråkerøy på 8,5 Kilo Watt Peak (kWp), fordelt på 32 paneler. I løpet av siste halvår i fjor, ga det et tilskudd på 4500kWh (Estimert årlig 9600kWh.) Det har gitt ham nyttig erfaring og kompetanse på området, som han gjerne deler med deg som vurderer å investere i fornybar energi.

For spørsmålene er mange:

  • Hvordan er solforholdene hjemme hos meg?
  • Hvilket solcelleanlegg passer best?
  • Hvor mye koster det?
  • Hvilke støtteordninger finnes?
  • Hvor mye strøm produserer anlegget?
  • Kan jeg selge overskuddsstrøm?
  • Kan jeg lagre overskuddsstrømmen for eget bruk?

Null kroner på strømregningen

– Solcelleanlegget er en viktig del for å redusere behovet for å hente energi fra strømnettet. Og det er svært tilfredsstillende å være selvforsynt i sommermånedene og det står ”0 kroner” på strømregningen, sier han.

I tillegg til å bruke egenprodusert energi i boligen, blir overskuddsstrøm matet inn i strømnettet via en inverter og solgt til nettselskapet.

– Men det er selvsagt mest lønnsomt å produsere til eget forbruk. Derfor ser jeg fram til at det kommer prisvennlige batteriløsninger som gjør at overskuddsstrømmen kan lagres og benyttes etter behov. Da blir det enda mer lønnsomt å produsere selv, sier han.

Viktig å spre forbruket

Å kunne tidsstyre strømforbruket slik at det spres mest mulig ut over døgnet, er også helt sentralt i Torbjørns helhetlige energitankegang. Etter en forhåndsdefinert timeplan, blir de store effektforbrukerne i boligen koplet ut og inn. Eksempelvis er varmtvannstanken på kun på dagtid, mens elbilen lades nattestid. Det forhindrer de store effekttoppene, og reduserer dermed belastningen i nettet. Med effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet, som vil bli innført i hele landet, gjør energistyringen at Torbjørn samtidig sparer penger. Fra nettbrettet og smarttelefonen har han full oversikt over både egen energiproduksjon og –forbruk i sanntid.

Samfunnsansvar

Å produsere egen energi og styre forbruket gir med andre ord en økonomisk gevinst på sikt. Torbjørn påpeker imidlertid at det er den samfunnsmessig betydningen som teller mest for hans del, og at penger spart er en bonus.

– Alle som investerer i fornybar energi gir et bidrag til et bærekraftig samfunn også i de neste generasjoner. I sum vil vi kunne utgjøre en forskjell, påpeker han.

Ønsker du å vite mer om Torbjørns erfaringer med solenergi og tidsstyring, og er nysgjerrig på om det kan være noe for deg? Ikke nøl med å ta kontakt på Torbjorn.aasen@folloenergi.no 

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked