Skip links

Smart Energi feirer ett år som klimapartner

I Smart Energi jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som kunde. Vi har hele tiden fokus på å være i forkant av utviklingen og bidra med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Vi var derfor tidlig på ballen da Klimapartnere Østfold ble stiftet for ett år siden. Den 18 juni 2019 var vi en av 16 klimaengasjerte bedriftene i Østfold som signerte klimapartner avtalen.

Publisert: 18.06.2020
Forfatter: Ronja Pedersen

Klimapartner Østfold

Klimapartner Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, er Klimapartnere en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Sammen mot målet

Klimapartnere består av flere regionale nettverk som sammen jobber for å gå i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Samarbeid og dialog er suksesskriteriet for verdiskapingen. Partnerne samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap om bærekraft og finne fremtidsrettede løsninger for samfunnet vårt.

Nitten bedrifter er med

Prosessen med å etablere Klimapartnere Østfold skjøt fart da Stine Torjusen Nygaard ble ansatt som prosjektleder. Våren 2019 jobbet hun for å rekruttere partnere, og ved signering-møtet var hele 16 partnere på plass. Etter dette har tre partnere kommet til, i dag er vi en av 19 klimaengasjerte partnere. Smart Energi er i godt selskap med blant andre Fredrikstad Kommune, Borg Havn, Østfoldforskning, Klima Østfold, NorEngros og Østfold Energi.

Les mer om Klimapartnere her.

Første året som partner

Smart Energi har nå vært klimapartner i et år, og har allerede fått mye ut av partnerskapet. Vi har blitt kjent med klimautfordringene til næringslivet i lokalmiljøet, og i slutten av april leverte vi det første klimaregnskapet hvor vi satt oss mål om å bli klimanøytral i løpet av 2020.

Arbeidsmetode

Inngåelse av partneravtale forplikter oss til å:

 • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 • Arbeide systematisk med miljøstyring
 • Gjennomføre årlig klimaregnskap
 • Oppnå miljøsertifisering
 • Betale årlig kontingent

I tillegg utfordres alle kilmapartnere til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Klimapartnere vil bidra til å:

 • Skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, sektorer og fag
 • Innhente i sammenstilte data og klimaregnskap
 • Øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko
 • Være en koblingsboks for problemløsning og bidra til etablering av fyrtårnprosjekter i og mellom virksomheter

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked