Skip links

Strømavtalene tilpasses utviklingen

Vi endrer navn på strømavtalen Innkjøpspris til Spot Måned. Samtidig introduserer vi nå en ny strømavtale, Spot Time, for de som ønsker å styre strømforbruket sitt etter timesprisen.

Spot Måned er en strømavtale hvor du som kunde får månedsprisen på Nord Pool pluss det avtalte påslaget på 5,95 øre/kWh. Tidligere var prisen basert på innkjøpskostnaden på Nord Pool som også inkluderte 2-5 kroner pr måned fordelt på handelskostnad og et justert prisledd. Behovet for et justert prisledd er fordi kraften kjøpes inn etter kundenes faktiske forbruk per time, hvilket normalt er litt forskjellig fra månedsprisen på Nord Pool. Forbrukerrådet har kritisert innkjøpsprisproduktet fordi enkelte strømselskap har lagt andre påslag inn i dette prisleddet. Selv om Smart Energi ikke har lagt på slike skjulte påslag så velger vi allikevel å endre produktnavn for å gjøre det enklere for kunder å forstå produktet.

Samtidig introduserer vi et nytt produkt, Spot Time. Dette produktet åpner for muligheten til å kunne påvirke hvilken strømpris du får på faktura ved å styre forbruket etter timesprisen. Ved å bruke mer strøm når strømmen er billig, og bruke mindre strøm når den er dyr, kan du få en lavere snittpris på måneden. Strømmen er som regel dyrest om morgenen (07.00 – 09.00)  og tidlig kveld (17.00 – 19.00) når mange skal lage seg frokost/middag, dusje, vaske klær eller lignende.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked