Skip links

Oppsummering av strømåret 2020

2020 ble et spesielt år på mange måter, også for strømmarkedet.

Både 2018 og 2019 hadde relativt høye strømpriser, og man startet 2020 med en forventning om at prisene skulle holde seg høye også denne vinteren. Det som derimot skjedde, var at januar og februar ble svært mildt og vått, spesielt på Østlandet hvor majoriteten av Norges befolkning bor. I stedet for å legge seg som snø, gikk nedbøren rett i vannmagasinene og førte til billig strøm til forbrukerne. Samtidig snødde det i fjellet, noe som gjorde at det ble lagret reserver for fremtidige måneder. Gjennom nesten hele 2020 har strømprisene satt nye rekorder. Sist ute er månedsprisen for november. Det ble den laveste novemberprisen noensinne målt, og omtrent 90% lavere enn prisen for november 2019. 2020 ble også året hvor man for første gang fikk negative strømpriser i Norge. Det er dog kun enkelttimer som har hatt negative priser, men det sier noe om utviklingen i strømmarkedet.

I 2020 har strømmarkedene blitt ytterligere integrert mot utlandet.

I desember startet den første strømhandelen på Nordlink, en kabel for kraftutveksling mellom Tyskland og Norge. Det ble hevdet at denne førte til et prishopp i Norge. Ifølge Statnett var årsaken vel så mye at forbindelsen mellom Sør-Norge og Sverige kom opp igjen, etter flere måneder med redusert kapasitet. I denne perioden har det vært store prisdifferanser mellom Norge og Sverige. Både i sommer og utover høsten har prisen på strøm vært mange ganger dyrere i Sverige de dagene hvor svensk kjernekraft har gått på lav produksjon og det har vært overføringsbegrensninger mellom Sør-Norge og Sverige. Kablene mellom Sør-Norge og Sverige var ferdig reparert i desember, hvilket har ført til en utjevning av prisene mellom de to landene. På den annen side, er det også de samme kablene som gjør at vi i enkelte dager og timer kan få svært lave priser i Norge. Over flere år har det blitt bygd ut stor kapasitet på vindkraft og solkraft i våre naboland og i kontinentale Europa. Denne strømmen er uregulerbar og må brukes med det samme. Med andre ord vil strømprisene bli veldig lave de dagene det blåser mye, og det er relativt mildt.

Når året 2020 skal omtales, kommer man ikke utenom å nevne Covid-19.

Ved pandemiens utbrudd, tenkte nok de fleste at det blir meget stor endring i industriens etterspørsel etter energi, og det var også den umiddelbare effekten. Den globale energietterspørselen har nok vært betraktelig lavere enn hva den hadde vært dersom Covid-19 ikke hadde rammet oss. Likevel ser det som om en del industri har klart seg greit gjennom krisen. Den lange trenden ved at man vrir energimiksen fra fossile kilder til mer fornybare kilder ser ikke ut til å ha endret seg. Ifølge det europeiske miljøbyrået (EEA) er det ventet at det globale utslippet av CO2 vil minke med 7% i 2020. Det gjenstår å se langtidseffektene av Covid-19.

Så hva vil 2021 bringe?

Foreløpig er fortsatt fyllingsgraden i norske vannmagasin på svært høye nivåer, og desember er mild. Det ser ikke ut som om strømmen skal bli rekorddyr i vinter, men dette kan endre seg fort. Fremtidsprisene på nordisk kraft (Nasdaq) for 2021 ligger betraktelig lavere enn det prisene for 2020 gjorde for et år siden. Men vi vet nå hvor «feil» fremtidsprisene tok i desember 2019!

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked