Skip links

Unike solcelleprosjekter i Fredrikstad

Som første borettslag og sameie i Norge kan beboere i Verksbyen i Fredrikstad produsere sin egen grønne strøm via solceller på taket – og selge overskuddsstrømmen videre på strømnettet. Smart Energi har levert energiløsninger til Arca Novas nye bydel som vokser frem ved Sorgenfridammen.

I Fredrikstad har en ny teknisk energiløsning for borettslag og sameier vokst frem i den nye «grønne» bydelen Verksbyen – i et samarbeid mellom Arca Nova-gruppen og Smart Energi. Smart Energi, MAIK og Norgesnett (alle datterselskaper av Fredrikstad Energi-konsernet) leverer de tekniske energiløsningene til delfeltene som vokser frem i den nye bydelen – Verkshagen, Capjon Park og Løkkeberghagen. I tillegg er det planlagt for delfeltene Verket Atrium og Verket Panorama i nær fremtid.

Les også: Borettslag slipper avgifter på egenprodusert strøm

PLUSSKUNDEORDNING: Smart Energi og Arca Nova på befaring i Verksbyen. I bakgrunnen ser man Capjon Park, som nylig iverksatte sin plusskundeordning.

Unik miljøprofil

Det planlegges for totalt 1500 boliger i den nye bydelen Verksbyen på Østsiden. Prosjektet, som holder en helt spesiell miljøprofil, er støttet av ENOVA, og medvirker i et forskningsprosjekt med NTNU og EU om hvordan fremtidens boliger skal være selvforsynt med energi. I tillegg til solcellepanel på taket består sameiet Verkshagen av solfangere på ytterveggene, kombinert med bergvarme og varmepumper. Dermed produseres både strøm og varme lokalt. I tillegg fører god isolasjon til et lavt energibehov – hele femti prosents reduksjon, sammenlignet med 2017-byggestandard.

– Boligene fungerer nærmest som sitt eget «kraftverk», og solenergi-løsningene er helt i tråd med fremtiden. Men det har vært en lang vei å gå for å få dette til, forteller daglig leder Hilde Bekkevard i Smart Energi, og peker blant annet på en ufordelaktig avgiftspolitikk som det måtte søkes dispensasjon fra NVE om. Kort fortalt har man i prosjektet fått dispensasjon fra å måtte betale nettleie for solstrømmen.

For plusskundeordningen, som at gjør villaeiere med solcellepanel på taket kan selge overskuddsproduksjon tilbake på strømnettet, ligger det per i dag ikke til rette for beboere i sameier og borettslag som har solcellepanel på felles takflater.

RIMELIGERE: – Kundene merker nok at de får en langt hyggeligere strømregning, sier daglig leder Hilde Bekkevard i Smart Energi. Hun håper nå at flere borettslag og sameier vil følge etter og produsere sin egen strøm via solceller.

– Hyggeligere strømregning

Smart Energi ble utfordret av Arca Nova-gruppen til å utvikle en løsning som gjør det mulig for flere boenheter under samme tak å bli plusskunder. Et innovativt pilotprosjekt ble satt i gang med bistand fra Statnett som leverer nasjonal datahub for målerdata. Smart Energi har i tillegg satt opp løpende beregning av forvaltning, drift- og vedlikeholdskostnader for solcellepanelene. Dette faktureres over strømregningen, basert på hvor mye solstrøm som er tildelt beboeren.

Verkshagen-prosjektets 70 boenheter innehar dermed 70 strømmålere, og prosjektet har blant annet vist at strømregningen blir rimeligere når flere går sammen om å investere i solceller. For Smart Energi har det vært viktig at fakturaen til syvende og sist er forståelig for kunden, forteller Bekkevard.

– Er strømhverdagen annerledes for kundene i Verkshagen, sammenlignet med et «vanlig» borettslag /sameie?

– Ja, kundene merker nok at de får en langt hyggeligere strømregning. Strømregningen for en vanlig norsk bolig ligger på rundt 18.000 kroner i året dersom vi forutsetter at strømprisen og nettleien koster 1 kr/kWh. Disse boligene vil da få en årlig kostnad på om lag 6.000 – 7.000 kroner, sier Bekkevard, og forklarer:

– Dersom kundene lader elbilen på dagtid, kan solstrømmen som produseres på taket benyttes for å gjøre ladingen rimeligere. I tillegg kan beboerne selge overskuddsstrømmen som ikke blir benyttet. Dette blir en vinn-vinn-situasjon, både for miljøet og lommeboka, sier Bekkevard, som håper at flere borettslag og sameier vil komme etter Verksbyen-prosjektene i forhold til solcelleproduksjon på taket når en ny og forbedret avgiftspolitikk kommer på plass.

– Helhetsopplevelsen og miljøprofilen som Arca Nova skaper i dette området er helt spesiell og må bare oppleves – Hilde Bekkevard

KORTREIST STRØM: Smart Energis Stig Andresen sjekker ut en av Verkshagens mange Invertere der solstrøm omgjøres til vekselsstrøm.

– Fremtidens boligstandard

Det er det Fredrikstad-baserte selskapet Arca Nova som står bak Verksbyen og konseptet som kalles Future Living. Med Future Living har man utviklet «TEK 2030», et grønt skifte for boligbransjen som utfordrer TEK 2017 som er dagens gjeldende byggeforskrift. Arca Novas visjon er at Verksbyen skal være en smart og bærekraftig bydel drevet med solenergi, som viser vei for et grønt skifte i byggebransjen. Samtidig vil Arca Nova at totalopplevelsen skal være så bra at dette blir Fredrikstads mest attraktive sted å bo.

I forkant av prosjektet studerte utviklerne i Arca Nova verdensledende løsninger i Tyskland for hvordan solenergi kan utnyttes best mulig, og man gikk «all in» i dette arbeidet, forteller markedsansvarlig Thomas Hansen.

– Læringskurven har vært usedvanlig bratt og det har oppstått mange utfordringer for oss underveis. Men vi er stolte av det vi har fått til i Verksbyen. I tillegg er det hyggelig at vi får mye oppmerksomhet for satsingen vår, både i inn -og utland – og ikke minst politisk. Det som er mest gledelig er å se livet som har oppstått med alle kundene som har flyttet inn, se at de trives og finner glede i sine nye Future Living-boliger, forteller Hansen.

Les mer: Arca Nova: Future Living

OPPMERKSOMHET: Konsernleder Ruben Hansen (fra venstre) og markedsansvarlig Thomas Hansen i Arca Nova forteller at man utfordrer dagens gjeldende byggeforskrift i Verksbyen, noe som får stor oppmerksomhet.

– Solenergi en viktig del av energimiksen

Ifølge Statnett er Verkshagen det eneste prosjektet i sitt slag i Norge der man har lykkes med å demonstrere et fordelingssystem for solenergi som fungerer godt for borettslag /sameier – og dette før en lovendring trer i kraft 18. juni.

– Solenergi er en viktig del av energimiksen i Norge som kan monteres der forbruket er, og solen må utnyttes når den skinner. I tillegg har vi den fleksible vannkraften i Norge. Til sammen får vi en svært god miks av fornybar energi, sier Bekkevard.

Smart Energi jobber nå videre med å forenkle prosessen for kunden, i forhold til fakturering.

– Helhetsopplevelsen og miljøprofilen som Arca Nova skaper i dette området er helt spesiell og må bare oppleves. Smart Energi er stolt bidragsyter til Verksbyen, avslutter Hilde Bekkevard.

SOLCELLER: Smart Energi, Norgesnett og MAIK har utviklet energiløsninger for Verkshagen (70 småhus) og Capjon Park (134 blokkleiligheter). Begge prosjekter er Norges første og hittil eneste borettslag /sameie som har iverksatt plusskundeordning.

Verksbyen: 

  • En ny grønn «bydel» som vil bestå av 1.500 boliger som vokser frem ved Sorgenfridammen. Alle boligene baserer seg på lave bokostnader. 240 boliger er per i dag solgt og flere er under utbygging.
  • Smart Energi, Norgesnett og MAIK har utviklet energiløsninger for Verkshagen (70 småhus) og Capjon Park (134 blokkleiligheter). Begge prosjekter er Norges første og hittil eneste borettslag /sameie som nå har iverksatt sin plusskundeordning.
  • Støttet av ENOVA gjennom prosjektet MikroFlex.
  • ArcaNova har i Verksbyen utviklet Future Living (også kalt «TEK 2030»), en standard som utfordrer TEK 2017 – som er dagens gjeldende byggeforskrift.
  • FutureLiving er et grønt skifte for boligbransjen med smarte boliger som produserer opp til sitt eget energibehov.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked