Skip links

Yves årsrapport for 2022: Utbytte til tross for krevende markedsforhold

Smart Energis morselskap Yve leverte nylig sin årsrapport for 2022. Yve er til tross for et svært utfordrende marked i stand til å betale et utbytte til eierne på 23 millioner kroner i 2022.

Yve er morselskap til Kraftriket og Polar Kraft. I 2022 lyktes selskapet å også få med Smart Energi, samt strømsalgsvirksomhetene i Andøy Energi, Trollfjord Kraft og Meløy Energi. Ved inngangen til 2023 hadde Yve over 200 000 kunder over hele landet.

Store bevegelser i markedet og høye priser

Russlands invasjon av Ukraina, med påfølgende reduksjon av gassforsyningen til Europa, har gitt voldsomme endringer i Europas energimarked. Man har sett prisnivåer og volatilitet som ingen hadde forutsett, og som markedsaktørene ikke har tatt høyde for i sin risikostyring. Situasjonen har også gitt svært høye strømpriser i Norge.

Krevende markedsforhold

Yve leverte nylig sin årsrapport for 2022. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde 49 millioner kroner. Resultatet er preget av de krevende markedsforholdene, samt at strømkundene har redusert forbruket betydelig i 2022.

Den organiske kundeutviklingen gjennom året har vært positiv, og Yves datterselskaper Kraftriket og Polar Kraft er blitt rangert blant de beste i bransjen på kundeservice.

Utbytte tross et utfordrende marked

Høye kraftpriser har medført stor økning i arbeidskapitalbehovet for strømsalgsvirksomheter. Denne økningen påvirker igjen aksjeverdiene i Polar Kraft og Kraftriket.

– Vi har valgt å gjøre en ekstraordinær nedskrivning av disse aksjeverdiene i balanseregnskapet til morselskapet Yve. Dette medfører at konsernregnskapet viser negative tall for resultatet før og etter skatt, til tross for positivt resultat fra driften vår på nærmere 50 millioner kroner, forteller Kvamme.

Yve er til tross for et svært utfordrende marked i 2022 i stand til å betale et utbytte til eierne på 23 millioner kroner.

Les også: Yves årsrapport for 2022

Yve har ambisjoner om videre vekst – og jobber for å tilby kundene produkter og tjenester som gjør det enklere å ta miljøvennlige energivalg.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked