Skip links

Dette får du i strømstøtte i juni

Strømstøtten for juni viser at de fleste prisområdene fikk lite eller ingen støtte, med unntak av Sørlandet NO2. Dette er likevel en gledelig melding, da strømprisene på Øst- og Vestlandet ikke har vært lavere på nesten to år.

Dessverre har Sørlandet opplevd en økning på hele 20 % siden mai, ifølge bransjenettstedet Europower. Denne prisøkningen kan tilskrives prissmitte fra utlandet, og har ført til at Sørlandet har skilt seg fra de to andre sørlige prisområdene. I midt- og Nord-Norge har strømprisene doblet seg i forhold til første halvår 2022, men de er fortsatt betraktelig lavere enn i resten av landet.

På Sørlandet (NO2) var gjennomsnittsprisen for strøm i juni 120,56 øre/kWh, inkludert moms. Østlandet (NO1) og Vestlandet (NO5) hadde derimot en gjennomsnittspris på henholdsvis 91,58 øre/kWh og 91,54 øre/kWh, også inkludert moms. Dermed mottar alle prisområdene i sør strømstøtte, men Østlandet (NO1) og Vestlandet (NO5) får kun litt over 3 øre/kWh.

I midt- og Nord-Norge er strømprisene igjen for lave til at kundene kvalifiserer for strømstøtte. I Midt-Norge (NO3) var gjennomsnittsprisen for juni 29,33 øre/kWh, inkludert moms, mens innbyggerne i Nord-Norge (NO4) betalte i gjennomsnitt 21,71 øre/kWh. Det er verdt å merke seg at Nord-Norge har fritak for moms.

 

90 % støttesats i juni

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen ordningen med strømstøtte til privatkunder før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut 2024. I juni dekker staten 90 prosent av det overskytende når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWh, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre.

 

Kompensasjonskalkulator: Sjekk din strømstøtte her

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked