Skip links

Ny strømstøtte fra 1. september

Fra og med september vil strømstøtten være timesbasert. Endringene betyr at staten til enhver tid dekker 90 prosent av prisene som overstiger 70 øre.

Fra 1. september blir det lettere for folk flest å vite hvor mye strømmen koster når den brukes.

Ny strømstøtte beregnes ut ifra strømprisen time for time. Fra og med september dekker staten 90 prosent av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh (uten mva.) til enhver tid.

Den gamle støttemodellen tok utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for hver måned i hvert enkelt prisområde, og staten dekket 90 prosent av den delen av gjennomsnittsprisen som oversteg 70 øre/kWh (uten mva).

Les også: Kompensasjonskalkulator: Se din strømstøtte for august

 

Vil merke mindre til pristoppene

De fleste husholdninger må ofte ta i bruk strøm når den er som dyrest, om morgenen og om ettermiddagen. Og det er nettopp som følge av rushtidene og knapphet på strøm, at strømmen blir dyr i perioder.

Med den nye støtteordningen vil forbrukerne merke mindre til pristoppene, forteller kraftforvalter Oddvar Steinhaug i Kraftriket.

– Hva blir enklere for folk flest, med den nye timesbaserte støtteordningen?

– Du vil vite hva du får i strømstøtte for hver time, siden du vet spotprisen for timen. Slik det var tidligere, måtte du vente til månedsslutt for å se hva strømstøtten endte på. Det er fortsatt slik at det er lønnsomt å forskyve forbruket til timer der strømprisen er under 87,5 øre/kWh (inkl. mva). Men en dersom prisen overstiger dette, dekker staten 90 % av det overskytende beløpet, sier Steinhaug, og påpeker:

–  Det å spare strøm i timer med veldig høy pris, vil bety mindre nå enn tidligere.

– Hva med strømkunder som har fastpris?

– Strømstøtten til fastpriskunder baserer seg på netteiers forbruksdata og spotprisen. Strømstøtten beregnes utifra dette, uavhengig av hvilken fastprisavtale kunden har.

TIMESBASERT: Fra og med september er strømstøtten til norske husholdninger timesbasert. Med den nye modellen vil det være enklere å vite hvor mye strømmen koster når du bruker den.

«Sløsing» belønnes ikke

En negativ konsekvens av strømstøtten slik den var tidligere var at norske strømkunder kunne bli belønnet for å «sløse» med strømmen når strømprisene var lave eller negative. Den nye støtteordningen åpner for en mer korrekt støtte i kroner og øre, siden det tas hensyn til når du bruker strømmen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (AP) sier til media at det viktigste med den nye støtteordningen er å trygge folks økonomi.

– Den nye støtten er lettere å forstå, og man vet til enhver tid hvilken strømstøtte som gjelder. Det vil fremdeles lønne seg med enøk-tiltak eller supplere med solkraft. En krone spart er en krone spart fremdeles, sier Aasland til VG.

Det ble utbetalt 32,6 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger i 2022. Strømstøtteordningen er midlertidig, og er foreløpig bestemt å vare ut 2024.

Les mer: Statens strømstøtteordning

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked