Skip links

– Hjelper bedrifter med å ta tak i strømtyver på et tidlig tidspunkt

Min bedrift Pluss er et nytt digitalt verktøy for Smart Energis næringskunder. Løsningen gir deg blant annet energibudsjett, forbruksanalyse og en detaljert oversikt over alle dine fakturaer.

Denne høsten lanseres portalen Min bedrift (standardversjon) og Min bedrift Pluss (avansert) på Smart Energis nettsider. Det nyutviklede digitale verktøyet tar forbruksplanlegging til et nytt nivå:

I tillegg til å få full oversikt over bedriftens elektriske anlegg kan du blant annet følge med på prisutviklingen for den kommende måneden.

 

Utviklet av vårt kompetansemiljø

Min bedrift Pluss er et fullverdig verktøy for energieffektivisering av strømforbruket.

Kunden kan følge sitt eget energibudsjett i NOK og i kWh, både historisk og fremtidig. I tillegg får man tilgang på sin egen forbruksanalyse – med mulighet til å overvåke endringer.

Bedriften får også tilgang på markedsanalyser som blant annet viser fremtidige priser for hvert prisområde, gasspriser i Europa og magasinfylling i Norge. En egen markedsanalyse fra Smart Energis kraftforvaltere er også tilgjengelig i portalen.

Portalen er utviklet av kompetansemiljøet innen teknologi og bærekraft hos Smart Energis morselskap Yve. Målet har vært å få på plass en løsning som gir stor verdi for kundene, og som i tillegg kommer med et brukervennlig design, forteller prosjektleder Jon Gunnar Grimstad.

– Med vår teknologiske plattform er vi i stand til å hente inn og kombinere data fra ulike kilder. Vi henter data fra vårt kundesystem som har alle data om kunden – blant annet forbruk, faktura og pris. I tillegg henter vi informasjon fra eksterne kilder, blant annet markedspriser og magasinstatistikk. For kunder med spesielle behov kan vi også ta imot kundespesifikke data som kan være relevante i energisammenheng, sier Grimstad.

Les mer: Min bedrift

Min bedrift er et nytt digitalt verktøy for Smart Energis næringskunder som lanseres høsten 2023.

NYHET:  Min bedrift er et nytt digitalt verktøy for Smart Energis næringskunder, utviklet av vårt kompetansemiljø. Skjermbildet viser hvordan portalen Min bedrift Pluss ser ut i bruk.

Min bedrift Pluss gir mye nyttig tilleggsinfo om bedriftens strømhverdag, og er et verktøy som enkelt kan hjelpe bedriften med å gjøre store besparelser – til en svært rimelig månedspris.

– Oppdager uvanlige forbruksmønstre

Bedriftsrådgiver Lars Erik Hofgaard i Smart Energi forteller at noen utvalgte bedriftskunder har hatt mulighet til å teste ut Min bedrift Pluss før lanseringen. Testkundene har blant annet opplevd det som særlig positivt at man kan følge med på et ubegrenset antall målepunkter, og se statistikk ut ifra dette. Min bedrift Pluss gir derfor særlig nytteverdi for store bedrifter og bedrifter med datter- og underselskaper.

– Min bedrift Pluss gir mye nyttig tilleggsinfo om bedriftens strømhverdag, og er et verktøy som enkelt kan hjelpe bedriften med å gjøre store besparelser – og det til en svært rimelig månedspris. Man kan følge med på alt av forbrukshistorikk, og i tillegg kan man få informasjon om fremtidige markedspriser. Vi i Smart Energi har stor tro på dette produktet for flere av næringskundene våre, sier Hofgaard.

Lars Erik Hofgaard er Smart energis ekspert på bedriftsavtaler, og har over 20 års erfaring med kraftleveranser til bedriftsmarkedet. Vil vite du vite mer eller har du spørsmål om Min bedrift, så hjelper Lars Erik deg gjerne.

NYTTIG: Min bedrift Pluss gir særlig nyttig tilleggsinfo for store bedrifter og bedrifter med datter-og underselskaper. – Man kan følge med på alt av forbrukshistorikk, i tillegg til at man får info om fremtidige markedspriser, sier bedriftsrådgiver Lars Erik Hofgaard i Smart Energi.

 

– Hva er den viktigste nytteverdien for kunden?

– Min bedrift hjelper deg med å ta tak i strømtyver på et tidlig tidspunkt – og oppdage uvanlige forbruksendringer og endringer i effektuttak. Du kan blant annet få varslinger når forbruket øker, for eksempel hvis du har prosentvis høyere forbruk sammenlignet med forrige dag eller forrige uke, sier Hofgaard, og påpeker:

– I tillegg har vi tro på at Min bedrift vil føre til at kundene generelt blir mer bevisste på strømforbruket sitt. Grafene og den enkle oversikten som er lett tilgjengelig i portalen bidrar til økt forståelse. Man får rett og slett mer dybdeinnsikt i bedriftens forbruksmønster.

Min bedrift kommer høsten 2023 i to versjoner; Min bedrift (kostnadsfritt) og Min bedrift Pluss ( kr 199,- per måned, uavhengig av antall målere).

Dette er Min bedrift:

 • Samler alle dine kundeforhold på samme sted
 • Enkel tilgang på alle fakturaer i pdf som kan lastes ned
 • Oversikt over historiske spotpriser for alle prisområder
 • Restkontoutskrift
 • Oversikt over alle strømavtaler (og endringer)
 • Timesverdier for alle anlegg (inneværende måned og siste tre måneder)
 • Alle timesverdier, samlet eller for enkeltanlegg, kan lastes ned

Dette er Min bedrift Pluss:

 • Energibudsjett i NOK og kWh – historisk og fremtidig
 • Forbruksanalyse
 • Overvåking av bedriftens forbruksmønster
 • Markedsanalyse med fremtidige priser for hvert prisområde, gasspriser i Europa, magasinfylling i Norge, samt analyse fra Smart Energis kraftforvaltere
 • Forvaltningsresultat (for kunder med forvaltningsavtaler)

Vil du vite mer om Min bedrift?

Lars Erik Hofgaard er Smart Energis ekspert på bedriftsavtaler, og har over 20 års erfaring med kraftleveranser til bedriftsmarkedet. Vil vite du vite mer eller har du spørsmål om Min bedrift, så hjelper Lars Erik deg gjerne.

Telefon: 415 25 730
E-post: lars.erik.hofgaard@smartenergi.com

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked