Skip links

Hvor mye strøm får du egentlig for 1 kWh?

Hva bruker du mest strøm på i hjemmet ditt? Og hvor mye strøm dreier det seg egentlig om? Lær mer om strøm og kostnader – og bli mer bevisst på ditt eget strømforbruk! 

Generelt står oppvarming for det meste av strømforbruket i norske husholdninger. Faktisk står oppvarming alene for om lag 53 prosent av strømforbruket. I tillegg bruker norske strømkunder mest strøm på varmtvann (13 %), matlaging (12 %) og elbillading (8 %), viser tall fra Fornybar Norge.  

  

Se strømkostnadene for 10 timers bruk 

Under har vi listet opp noen eksempler på hvor mye strøm de elektriske apparatene i hjemmet ditt bruker. Som vi ser av oversikten, blir det relativt små summer for 10 timers bruk av apparatene isolert sett.  

Det er imidlertid viktig å merke seg at dette kun er eksempler, og at den faktiske prisen du betaler vil avhenge av blant annet den konkrete strømprisen i perioden når strømmen brukes, samt kostnaden for nettleien (transport av strømmen). Nettleien kan påvirkes til å bli lavere når du jevner ut forbruket gjennom døgnet og ikke bruker flere elektriske apparater samtidig.  

Hvorvidt elektronikken i hjemmet ditt er av nyere eller eldre dato, vil også spille inn på strømforbruket. Nyere hvitevarer vil for eksempel være mer energieffektive enn gamle. 

I eksemplene under har vi tatt utgangspunkt i en snittpris på 1 krone per kWh for strøm og nettleie. 

Husk at du kan få full oversikt over den faktiske strømprisen gjennom døgnet ved å ta i bruk Smart Energi-appen. Ved å klikke på grafen kommer du til en detaljert oversikt som viser strømpris og tidspunkt.  

Les også: Smart Energi-appen: Bruk strømmen når den er rimeligst  

Hvor mye strøm får du egentlig for 1 kWh? Smart Energi

Så mye strøm bruker de elektriske artiklene dine: 

 

 • Panelovn: 500 – 1500W: 

Bruker du panelovnen din (1000W) i 10 timer, utgjør dette et strømforbruk på om lag 10 kWh. Prisen for 10 timers bruk blir 10 kroner.  

  

 • Varmepumpe: 500 – 1000W:  

Bruker du varmepumpe (700W) i 10 timer, utgjør dette et strømforbruk på rundt 7 kWh. Prisen du betaler vil være 7 kroner. 

  

 • TV: 50 – 200W:  

Bruk av TV i 10 timer (150W), vil utgjøre et strømforbruk på 1,5 kWh. Kostnaden vil være 1,50 kroner. 

  

 • Kaffetrakter: 1000 – 1500W: 

10 timers bruk av kaffetrakter (1200W) utgjør et strømforbruk på 12 kWh. Kostnaden vil være 12 kroner. 

  

 • Varmtvannsbereder: 2000 – 3000W: 

Bruk av varmtvannsbereder i 10 timer (2500W) utgjør 25 kWh i strømforbruk. Kostnaden vil være på 25 kroner. 

  

 • Vaskemaskin: 2000 – 2500W: 

Bruk av vaskemaskin (2200 W) i 10 timer vil utgjøre et strømforbruk på 22 kWh, og en kostnad på 22 kroner. 

  

 • Tørketrommel: 2000 – 3000W: 

Bruk av tørketrommelen (2500 W) i 10 timer, utgjør 25 kWh i strømforbruk. Kostnaden blir på 25 kroner. 

  

 • Komfyr: 1000 – 1500W: 

Bruk av komfyren (1200W) i 10 timer, utgjør et strømforbruk på 12 kWh. Kostnaden blir på 12 kroner. 

  

 • Elbillading: (30 – 40 kWh): 

Lading av elbilen fra 0 – 100 % for et 35 kWh-batteri og med uttak på 2,3 kW, vil ta om lag 15 timer. Kostnaden for ladingen vil bli på rundt 35 kroner.  

  

Dette betyr måleenhetene:

 • Kilowatt (kW) er en måleenhet for effekt, altså et måltall for hvor mye strøm du bruker på et gitt tidspunkt, for eksempel akkurat nå. 1 kW = 1000 Watt (W). Denne forkortelsen brukes blant annet om lyspærer og på de fleste panelovner. 

  

 • Kilowattime (kWh) er måleenheten for energiforbruk som brukes når strømregningen din blir beregnet. Dersom en 1000W panelovn er påskrudd i én time, gir dette et samlet forbruk på 1 kWh. I løpet av et døgn vi forbruket være 24 kWh. 

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked