Skip links

Vi vil gjøre det enklere å leve miljøvennlig

Hilde Bekkevard
6. august 2020

Smart Energi skal gjøre det enkelt å leve miljøvennlig. Løsningene vi tilbyr er alltid vurdert opp mot klima- og miljøhensyn. Vi anbefaler å installere solceller på taket og dette bør dimensjoneres for eget forbruk. Ønsker du å kjøpe opprinnelsesgaranti (100% vannkraft) for å være sikker på at den øvrige strømmen kommer fra fornybare energikilder, så tilbyr vi dette. Men da må du selv ta et aktivt valg. Den grønneste strømmen er uansett den du ikke bruker.

I Smart Energi-appen får du en enkel oversikt over hvor mye strøm du har brukt hver time per dag, måned og år. Slik kan du forstå strømforbruket bedre og lære hvordan du kan redusere strømregningen din.

Er du en plusskunde og produserer mer solstrøm enn du selv bruker, så kjøper vi selvsagt denne av deg – til en god pris. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan selge solstrømmen til oss.

Bor du i et dårlig isolert hus så vil du få en stor gevinst ved å etterisolere. Men for de fleste vil det største miljøløftet komme i å bytte ut bilparken slik at alt blir elektrisk. For oss i Smart Energi er det viktig å legge til rette for en fullelektrisk hverdag og fremover vil det komme flere tjenester og løsninger for deg som har elbil.

Naturmangfold er også et viktig tema for Smart Energi. Unødvendig utbygging av strømnett og utbygging av storskala vann- og vindkraftproduksjon i uberørt natur gir store skader det er vanskelig å regne på. Klimagassutslipp er enklere å beregne, men dette henger uløselig sammen med naturmangfoldet da begge påvirker økosystemene og jordklodens evne til å levere goder til befolkningen. Ta gjerne vindkraften i bruk når du reiser med båt, men vindkraftutbygging på land må ikke gjøres ukritisk.

Redusert behov for strømnett vil også være positivt for naturmangfoldet og vi mener at utformingen av nett-tariffen må være slik at den fulle miljøkostnaden hensyntas når nye linjer skal bygges. I Smart Energi utvikler vi fremtidens løsninger for borettslag (Future Living) og har fått dispensasjon slik at beboere i Verkshagen ikke må betale full nettleie for strøm de fordeler fra egen solcelleproduksjon. Lokalt produsert solstrøm er en del av løsningen og passer ypperlig sammen med vannkraften som kan produsere strøm når solen ikke skinner.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked