Skip links

Flere ønsker strøm fra norsk vannkraft

Visste du at du kan få norsk vannkraft-garanti for strømmen du kjøper? Stadig flere kunder er bevisste på hvor strømmen kommer fra – og ønsker tilleggsproduktet «100 % vannkraft».

«100 % vannkraft» betyr at strømmen kommer fra fornybar norsk vannkraft. Helt konkret kjøper Smart Energi opprinnelsesgarantier fra norske kraftprodusenter. Dermed kan vi tilby kundene våre en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden du som kunde bruker. «100 % vannkraft» koster kroner 25,- per måned, og kommer som et tillegg på strømregningen din.

De siste årene har vi opplevd økende interesse blant våre kunder på tilleggsproduktet «100 % vannkraft». Årsakene er mange. Blant annet vil noen kunder støtte fornybar norsk vannkraft, og noen vil sikre seg at de ikke støtter vindkraftproduksjon når de betaler strømregningen.

Les også: NVE: Slik fungerer opprinnelsesgarantier

GODE FORUTSETNINGER: Mye bratt terreng og tidvis mye nedbør gjør at Norge har særlig gode forutsetninger for utbygging av vannkraftverk. Her fra Sogn og Fjordane, hvor det produseres mye fornybar energi i form av vannkraft.

Hvorfor velge vannkraft?

Vannkraftens fordeler er mange. Den er fornybar, ren, forutsigbar og fleksibel – og kan forsyne mange generasjoner med rimelig energi fra lokale ressurser. Ifølge Statkraft kan vannkraft i tillegg vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.
Norge er den største vannkraftprodusenten i Europa. Det finnes om lag 1600 vannkraftverk i Norge, og hvert år produseres det rundt 135 TWh med strøm via vannkraft. Mye bratt terreng og tidvis mye nedbør gjør at Norge har særlig gode forutsetninger for utbygging av vannkraftverk.

 

Vannkraftens utfordringer

Sett i et miljøperspektiv er vannkraften et langt bedre alternativ enn bruk av fossile brensler, som det er mye av i Europa og verden for øvrig. Men også vannkraften fører med seg utfordringer. Utbygging av kraftverk påvirker fiske- og dyrelivet, og selv om selve vannkraftproduksjonen er miljøvennlig, slippes det ut klimagasser når kraftverk skal bygges og vedlikeholdes.

 

Bli så «grønn» som mulig

For å være en så «grønn» strømkunde som mulig bør du først og fremst redusere strømforbruket ditt og spare energi der du kan. Vi oppfordrer også kunder som er opptatt av å leve grønnere til å vurdere solceller på taket. Da kan du produsere noe av strømmen du trenger selv, og overskuddsstrømmen kan selges videre til oss. Kanskje kan du forsyne flere i nabolaget med din egne kortreiste strøm?
Solenergi er en viktig del av energimiksen i Norge, og i kombinasjon med produktet «100 % vannkraft» og strømsparing der du kan, vil vi påstå at du er en så «grønn» forbruker som mulig når det kommer til strøm. Smart, ikke sant?

Lest denne? Olaf produserer strøm til seg selv og nabolaget

Send epost til kontakt@smartenergi.com hvis du ønsker tilleggsproduktet «100 % vannkraft». Våre kunderådgivere hjelper deg også gjerne på telefon 987 02 361. Se også Min side og Smart Energi-appen.

STRØM FRA VANNKRAFT: De siste årene har vi opplevd økende interesse blant våre kunder som ønsker strøm fra norsk vannkraft. Produktet«100 % vannkraft» koster kroner 25,- per måned, og kommer som et tillegg på strømregningen din.

Visste du dette om vannkraft?

• Vannkraft er en fleksibel og stabil energikilde. Vannet kan lagres i magasiner i perioder med overskudd til perioder hvor naturlig tilgang til kraft er lav og forbruket høyt, og gi elektrisitet når behovet er til stede.
• Vannkraftverk kan starte og stoppe produksjonen på kort varsel. Velregulerte reservoarer gir stor fleksibilitet og mulighet til å produsere kraft etter behov, enten på timen eller i et mer langsiktig perspektiv over dager, uker og sesonger. Dette gjør vannkraft særlig godt egnet som energikilde i fremtidens kraftsystemer, som vil kombinere fleksibel vannkraft med varierende kraftproduksjon fra vind og sol.
• Norges vannkraft fungerer som Europas største fornybare batteri. Nær 50 prosent av magasinkapasiteten i Europa ligger i Norge, og Statkraft eier rundt halvparten.

Kilde: Statkraft

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked