Skip links

Strømprisene fremover: Les om hvordan kulda påvirker strømregningen

2022 var en vinter med rekordhøye strømpriser, men hvordan blir strømprisene denne vinteren? Smart Energis ekspert forventer høyere priser, men blir overrasket dersom strømprisene blir like høye som i fjor. Hvordan prisene blir avhenger av både vind, temperaturer – og energisituasjonen i Europa.

Vi har lagt bak oss en sensommer med rekordlave strømpriser flere steder i Norge. I lengre perioder hadde vi såkalte negative strømpriser på Østlandet og Vestlandet, mens innbyggerne på Sørlandet måtte betale mer for strømmen.

Ekstremværet Hans var hovedårsaken til de negative strømprisene som inntraff da timesprisene på strøm var lavere enn 0 øre/kWh. Mye nedbør, vind og overfylte vannmagasiner førte til at strømprodusentene måtte selge kraft med tap deler av døgnet.

Men etter en periode med rekordlave priser banker vinteren på døren, og vi går inn i en tid der vi har behov for mer strøm. I fjor hadde vi rekordhøye vinterpriser på strøm. Men hva kan vi vente oss i år?

Les også: Nye anslag fra NVE: Venter høy strømpris lenge

 

– Økt behov presser prisene opp

Oddvar Steinhaug er Kraftforvalter i Smart Energis morselskap Yve, og jobber til daglig med å analysere markedsforholdene som påvirker strømprisene i Norge og Europa.

Steinhaug tror at vi kan gå en rimeligere strømvinter i møte sammenlignet med i fjor, i alle fall i enkelte prisområder. Men i takt med at kulda melder sin ankomst, må vi ubønnhørlig forberede oss høyere priser.

– Ja, en prisstigning i takt med kulda er noe som kommer hvert år. Vi trenger mer strøm når det blir kaldere vær, og det økte behovet presser prisene opp. Videre utover høsten forventer vi en generell prisstigning i alle av landets prisområder. Men de lave prisene vi har hatt i september har blitt litt med oss inn i oktober. Vi er derfor på et lavere prisnivå, enn hva som er normalt for årstiden.

Oddvar Steinhaug er Smart Energis ekspert på kraftpriser. Steinhaug forventer høyere priser i tiden fremover, men blir overrasket dersom strømprisene blir like høye som vinteren 2022.

PRISSVINGNINGER: – Det er så langt ikke ventet like store prissvingninger mellom de ulike prisområdene i Norge for kommende vinter som det var i fjor, sier Smart Energis ekspert, Oddvar Steinhaug. Strømprisene her hjemme påvirkes likevel fortsatt av den betente situasjonen i Europa.

 

Tror på en nettopris på 1 kr/kWh

Hva strømprisen vil ende på for sluttkundene resten av vinteren avhenger av flere forhold – både temperaturer, forbruket til folk og energisituasjonen i Europa. Foreløpig ligger det ikke an til å bli like kostbar strøm som i fjor.

– Flere analytikere har spådd at strømprisene for vinteren 2023-2024 vil bli på omtrent 1,5 krone per kWh. Hva tror du om den spådommen?

– Jeg har tro på en nettopris på strøm, altså uten avgifter, kan ligge på rundt 1 kr/kWh i perioder gjennom vinteren. Men med forbehold, vel og merke. Vi må være forberedt på at utfallsrommet på pris er langt høyere, både på oppsiden og nedsiden, enn vi tidligere år har vært vant med. Dersom det kommer en kuldeperiode som bidrar til økende strømforbruk, presser dette prisene opp. Men en mild vinter med mye nedbør vil senke prisene, forteller Steinhaug, og forklarer:

– Vi følger de europeiske værvarslingene tett og kan følge med på utviklingen for de neste 14 til 46 dagene frem i tid. 14-dagersvarslene er så klart mer pålitelige enn enda lenger frem i tid, men foreløpig ser vi ikke de samme kuldetendensene som vi hadde i november og desember i fjor.

– Tidligere har vi hørt at den anstrengte situasjonen i Europa påvirker prisene her hjemme. Er det fortsatt slik, eller påvirkes prisene i mindre grad nå?

– Jo, prisene her hjemme er fortsatt preget av den betente situasjonen i Europa med krig og uro. Per nå er det god fylling i gasslagrene i Europa, men dersom det kommer kaldere perioder, vil lagrene tømmes. Dette fører igjen til at prisene økes for å dempe forbruket, sier Steinhaug.

Les også: Strømstøtten forlenges ut 2024

Hvordan strømprisene blir vinteren 2023/ 2024 avhenger av både vind og vær – og energisituasjonen i Europa.

PÅVIRKER STRØMPRISEN: Hvordan strømprisene blir i Norge denne vinteren avhenger av flere forhold, blant annet vind, temperaturer, nedbør – og den generelle energisituasjonen i Europa. Krig og uro i Europa påvirker også prisene her hjemme.

 

– Hva med situasjonen i Finland nylig med gasslekkasje i Østersjøen – påvirkes prisene her hjemme av dette?  

– Ja, dette påvirker også våre strømpriser. Dette siden risikopremien i markedet øker, og gassen dermed prises høyere. Generelt trekker også gassprisen opp den tyske kontinentale strømprisen. Men igjen – det handler om forbruk og etterspørsel. En mild vinter med mye vind gir stabile og lavere strømpriser, mens en kald vinter med lite vind kan gi en anstrengt forsyningssituasjon – og høyere priser, avslutter Oddvar Steinhaug.

Det er så langt ikke ventet like store prissvingninger mellom de ulike prisområdene i Norge for kommende vinter som i fjor. Den foreløpige forventningen er at prisene i Nord-Norge (NO4 og NO3) vil ligge en god del lavere enn Sørøst-Norge (N01), Sørvest-Norge (NO2) og Vest-Norge (NO5).

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked