Skip links

Bedriftsbesøk hos Batteriretur: Selvforsynt med fornybar energi på Øra

Batteriretur i Fredrikstad er blant Smart Energis mest energieffektive næringskunder. Egenprodusert energi fra solceller, solfangere og fjernvarmeanlegget på Øra gjør at selskapet har et begrenset behov for å kjøpe strøm.

– I tillegg benytter vi den gjenværende energien fra elbilbatteriene vi lader ut, forteller markeds- og kommunikasjonssjef Per Magnus Karlsson i Batteriretur.

Hos Batteriretur har man jobbet med bærekraft i praksis i nærmere 30 år. For nesten alt innholdet i et batteri kan gjenvinnes etter at levetiden er over. Blybatterier kan for eksempel gjenvinnes med nær 100 prosent, og ofte kan til og med syren i batteriet gjenbrukes.

Innsamling og gjenvinning av batterier er viktig av flere grunner. Batteriene kan bli en miljørisiko og er miljøfarlige dersom de håndteres feil. I tillegg er det viktig at flere av materialene kan gjenbrukes i andre produkter.

KUNNSKAP OG KOMPETANSE: – Vi har ikke planer om å vokse oss så mye større, men vi skal ligge i toppen på kunnskap og kompetanse, forteller markeds- og kommunikasjonssjef Per Magnus Karlsson i Batteriretur.

 

Må håndteres på riktig måte

Hos Batteriretur havner om lag 12-15.000 tonn med blybatterier hvert år, blant annet fra fossilbiler og industri, i tillegg til rundt 1600 tonn med husholdningsbatterier. Batteriretur har gjennom 30 år bygget seg opp et nettverk med landsdekkende innsamling, og innehar en betydelig markedsandel. Videre samler selskapet inn mer enn hva som er påkrevd av norske myndigheter.

Batteriretur samler inn og gjenvinner materialer fra alle typer batterier fra hele Norge. Hit kommer alt fra blybatterier til småbatterier – og tunge industribatterier fra kjøretøy og skip.

Lokalene på Øra i Fredrikstad består av et kontorbygg og to store lagerbygninger. Her lagres og sorteres brukte batterier før avreise til utlandet. I tillegg huser lokalene en helautomatisk batterisorterer – en av få i sitt slag i verden.

I tillegg har Batteriretur et team av teknikere som reiser ut for å sikre enkelte batterier og forberede frakt i ulike deler av landet, forteller Karlsson.

– Kasserte batterier, for eksempel batterier fra en kollisjonsskadet elbil, inneholder en viss mengde energi. Denne restenergien kan frigjøres og skape brannfarlige situasjoner ved feil håndtering. Derfor må vi ofte ta hånd om batteriene før de kan fraktes videre til gjenvinning.

Les mer: Batteriretur: Innsamling av batterier fra hele Norge

Ansatt i Batteriretur på jobb.

ØKT TRYKK:  Batteriretur forventer en stor arbeidsmengde de neste årene, når elbilbatterienes levetid er over.

 

 – Skal ligge i toppen på kompetanse

Batteriretur med sine datterselskaper består av 32 ansatte som er lokalisert i henholdsvis Fredrikstad og Sandefjord. Selskapets kompetansemiljø er blitt bygget opp i takt med behovet gjennom årenes løp. Videre samarbeider Batteriretur gjennom Reneos-nettverket med partnere som gir tilgang til 28 europeiske land.

– Vi har ikke planer om å vokse oss så mye større, men vi skal ligge i toppen på kunnskap og kompetanse. I fremtiden vil det være viktig for oss å tilby kompetansedeling med andre europeiske land. Vi ser for oss at vi vil ta unna de største jobbene via gode samarbeidspartnere i årene som kommer, og at Batteriretur beholder dagens størrelse og lokasjon her på Øra.

 

Økende interesse

Karlsson forteller om en generell økende interessere for Batterireturs virksomhet de siste årene. Dette har trolig har sin forklaring i at elektrifiseringen av samfunnet gjør at batterier stadig kommer tettere på oss. Batteriretur forventer en stor arbeidsmengde de neste årene, når elbilbatterienes levetid er over.

– Ja, vi venter oss at det vil bli mye å gjøre med gjenvinning av batterier fra elbiler fra rundt 2025-2026, men vi merker foreløpig lite til dette. Elbilbatteriene holder bedre enn forventet, og om noen år kan vi trolig gjenvinne materialet i batteriene med oppimot 95 prosent.

– Vil du si at elbilen er bærekraftig, slik gjenvinningen er nå?

– Ja, elbilen er absolutt bærekraftig. Et gammelt elbilbatteri kan gi råmateriale til omtrent fire nye.

Egenprodusert energi fra solceller og solfangere, samt tilknytningen til Fredrikstad Fjernvarmes anlegg på Øra, fører til at Batteriretur faktisk har et begrenset behov for å kjøpe strøm av oss.

– Lars Erik Hofgaard bedriftsrådgiver, Smart Energi

– En svært energieffektiv kunde

Batteriretur har vært næringskunde hos Smart Energi siden 2019. Selskapet er ikke blant kundene med det største energibehovet. Likevel er Batteriretur definitivt blant de mest interessante kundene til Smart Energi, mener bedriftsrådgiver Lars Erik Hofgaard.

Blant annet er tak og vegger i lokalene på Øra dekket av hele 326 solcellepaneler og solfangere som fører til at selskapet er selvforsynt med fornybar energi. Energien man ikke får benyttet selges videre ut på strømnettet til benyttelse for andre kunder. I fjor kunne Batteriretur levere om lag 35.000 kWh med solstrøm ut på nettet.

–  Det er spennende å følge med på hvor mye dette utgjør. Egenprodusert energi fra solceller og solfangere, samt tilknytningen til Fredrikstad Fjernvarmes anlegg på Øra, fører til at Batteriretur faktisk har et begrenset behov for å kjøpe strøm av oss. Årsforbruket med strøm levert av Smart Energi er på om lag 130.000 kWh, sier Hofgaard, og forklarer:

– Dette tilsvarer årsforbruket til rundt 5-6 eneboliger. Med andre ord er Batteriretur en svært energieffektiv næringskunde.

Hofgaard forteller at Smart Energi de siste årene har opplevd økende interesse fra næringskunder som vil vite mer om solceller og andre energibesparende produkter. Høye strømpriser fører til at energiplanlegging er blitt en naturlig del av næringskundenes hverdag.

Les også: Nytt digitalt verktøy hjelper bedrifter med å ta tak i strømtyver

ENERGIEFFEKTIVE: Batteriretur er blant Smart Energis mest energieffektive næringskunder. Her er Smart Energis bedriftsrådgiver Lars Erik Hofgaard i samtale med Per Magnus Karlsson.

 

– Hva slags bedriftsavtale lønner seg når man produserer sin egen strøm?

– For næringskunder tilbyr vi skreddersydde avtaler basert på energibehovet. Hva som lønner seg vil variere fra bedrift til bedrift. For Batteriretur, som produserer en del energi selv, anbefaler vi en spotprisavtale som følger svingningene i markedet. Spotprisavtaler viser seg å være rimeligst over tid. For kunder med større behov for forutsigbarhet kan vi også tilby forvaltningsavtaler eller spot med sikring. Man betaler da litt mer per kWh, men slipper til gjengjeld å bekymre seg for strømtoppene, sier Hofgaard.

– Hva er viktig for Batteriretur, i forhold til strøm og kundeoppfølging?

– Stabilitet er det viktigste for oss, og det faktum at strømleveransen fungerer som den skal. Der er vi godt fornøyde med Smart Energi, påpeker Per Magnus Karlsson.

Bedriftskunde hos Smart Energi - dette får du:

  • Egen bedriftsrådgiver med lang erfaring
  • En skreddersydd løsning anbefalt for din bedrift
  • Konkurransedyktige priser
  • Min bedrift (gratis innsiktsverktøy)
  • Ingen fakturagebyr
  • Samlet faktura (ved flere anlegg)
  • Etterskuddsvis betaling

Foto: Thomas Andersen

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked